Piotr Grzelak

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki

tel.: (+48 58) 323 63 18
piotr.grzelak@gdansk.gda.pl

Piotr Borawski

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa

tel.: (+48 58) 323 63 16
piotr.borawski@gdansk.gda.pl

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania

tel.: (+48 58) 323 63 03
monika.chabior@gdansk.gda.pl

Emilia Lodzińska

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa

tel.: (+48 58) 323 63 24
emilia.lodzinska@gdansk.gda.pl

Piotr Kryszewski

Dyrektor Zarządzający ds. Zielonego Gdańska

tel.: (+48 58) 323 63 21
piotr.kryszewski@gdansk.gda.pl

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta

tel.: (+48 58) 323 63 23
danuta.janczarek@gdansk.gda.pl

Izabela Kuś

Skarbnik Miasta

tel.: (+48 58) 323 63 01
izabela.kus@gdansk.gda.pl

Emilia Kosińska

Zastępca Skarbnika Miasta

tel.: (+48 58) 323 62 67
emilia.kosinska@gdansk.gda.pl

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego

Statystyka planów miejscowych (MPZP) w Gdańsku - stan na dzień 24.06.2024 r.

  • Plany obowiązujące - 773
  • Plany oczekujące na uprawomocnienie - 3
  • Plany w toku sporządzania - 60