BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju

tel.: (58) 323 63 18
fax: (58) 323 63 97
piotr.grzelak@gdansk.gda.pl

Alan Aleksandrowicz

Z-ca Prezydenta ds. inwestycji

tel.: (58) 323 63 21
fax: (58) 323 63 87
alan.aleksandrowicz@gdansk.gda.pl

Piotr Borawski

Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

tel.: (58) 323 63 16
fax: (58) 323 63 97
piotr.borawski@gdansk.gda.pl

Piotr Kowalczuk

Z-ca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych

tel.: (58) 323 63 03
fax: (58) 323 63 83
piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta

tel.: (58) 323 63 23
fax: (58) 323 63 87
danuta.janczarek@gdansk.gda.pl

Izabela Kuś

Skarbnik Miasta

tel.: (58) 323 63 01
fax: (58) 323 63 83
izabela.kus@gdansk.gda.pl

Emilia Kosińska

Zastępca Skarbnika Miasta

tel.: (58) 323 62 67
fax: (58) 323 65 67
emilia.kosinska@gdansk.gda.pl

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego