BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Wiesław Bielawski

Z-ca Prezydenta ds. polityki przestrzennej

tel.: (58) 323 63 96
fax: (58) 323 63 97
wieslaw.bielawski@gdansk.gda.pl

Piotr Grzelak

Z-ca Prezydenta ds. polityki komunalnej

tel.: (58) 323 63 18
fax: (58) 323 63 97
piotr.grzelak@gdansk.gda.pl

Piotr Kowalczuk

Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej

tel.: (58) 323 63 03
fax: (58) 323 63 83
piotr.kowalczuk@gdansk.gda.pl

Aleksandra Dulkiewicz

Z-ca Prezydenta ds. polityki gospodarczej

tel.: (58) 323 63 08
fax: (58) 323 63 87
aleksandra.dulkiewicz@gdansk.gda.pl

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta

tel.: (58) 323 63 06
fax: (58) 323 63 87
danuta.janczarek@gdansk.gda.pl

Teresa Blacharska

Skarbnik Miasta

tel.: (58) 323 63 01
fax: (58) 323 63 83
teresa.blacharska@gdansk.gda.pl

Emilia Kosińska

Zastępca Skarbnika Miasta

tel.: (58) 323 62 67
fax: (58) 323 65 67
emilia.kosinska@gdansk.gda.pl

Plany zagospodarowania przestrzennego