Biuro Prawne

Zdjęcie koordynatora Radców Prawnych Marka Szóstakowskiego
Dyrektor: Marek Szóstakowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 406
nr wew. 6406
tel.: +48 58 323 64 06
Zdjęcie typu anonim
Z-ca Dyrektora: Marcin Kowalski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 409
nr wew. 6409
tel.: +48 58 323 64 09

Poczta elektroniczna biura e-mail: bpr@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji