19 - Maćkowy

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Maćkowy
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1902 MPZP Maćkowy I - uchylony - - -
1903 MPZP Nowiny - uchylony -
(uchylony przez 1913)
- -
1904 MPZP Łostowice Południowe - rejon ul. Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1580/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 209
dn. 2003.02.07
otwórz 1,27 MB
1905 MPZP Maćkowy II - rejon ul. Starogardzkiej i Przemian - uchylony -
(uchylony przez 1913)
- -
1906 MPZP zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doliny Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1907 MPZP Łostowice - rejon ul. Kampinoskiej i Niepołomickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/1040/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 603
dn. 2001.06.28
otwórz 0,97 MB
1908 MPZP Łostowice Południowe - rejon ul. Wielkopolskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1585/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 211
dn. 2003.02.10
otwórz 933 KB
1909 MPZP Lipce - skarpa Wysoczyzny Gdańskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/479/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 160, poz. 3299
dn. 2003.12.13
otwórz 1,46 MB
1910 MPZP Maćkowy III w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1245/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 63, poz. 1182
dn. 2005.06.28
otwórz 7,47 MB
1911 MPZP Maćkowy - rejon ulicy Starogardzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/568/04
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 500
dn. 2004.02.27
otwórz 1,25 MB
1912 MPZP Łostowice Zachód w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1917)
- -
1913 MPZP Maćkowy IV w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/911/09
dn. 26.02.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 74, poz. 1509
dn. 2009.06.04
otwórz 7,22 MB
1914 MPZP Łostowice - rejon ulic Kampinoskiej, Niepołomickiej i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1103/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 132, poz. 2495
dn. 2009.09.29
otwórz 5,54 MB
1915 MPZP Łostowice - rejon Stawu Nenufarów - zbiornika K2 w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1916 MPZP Łostowice - rejon ulic Ofiar Grudnia'70 i tzw. Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1917 MPZP Łostowice - trzcinowisko w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/970/13
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3877
dn. 2013.11.13
otwórz 6,70 MB
1918 MPZP Łostowice Maćkowy - rejon ulicy tzw. Nowej Niepołomickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1065/14
dn. 16.01.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 873
dn. 2014.02.21
otwórz 5,32 MB
1919 MPZP Łostowice - rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1920 MPZP Maćkowy - rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/220/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2102
dn. 2015.07.07
otwórz 1,65 MB
1921 MPZP Łostowice Centrum - rejon ulicy Niepołomickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1432/18
dn. 22.02.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1310
dn. 2018.04.04
otwórz 5,3 MB
1922 MPZP Maćkowy - kościół w rejonie ulicy Czerskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/299/19
dn. 26.09.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4824
dn. 2019.11.05
otwórz 4,0 MB
1923 MPZP Łostowice - rejon ulicy Podleckiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/219/19
dn. 27.06.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3361
dn. 2019.07.16
otwórz 9,3 MB
1924 MPZP Maćkowy - rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1925 MPZP Maćkowy - rejon ulicy Przemian w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1926 MPZP Łostowice - trzcinowisko II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji