Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Infrastruktury

Zdjęcie dyrektora Wydział Infrastruktury Piotra Spyry

Dyrektor: Piotr Spyra

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 205
tel.: (+48 58) 323 62 87
fax: (+48 58) 323 62 86

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydział Infrastruktury Alicji Opały

Z-ca Dyrektora: Alicja Opała

Kierownik Referatu Planowania i Analiz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 204
tel.: (+48 58) 323 62 87
fax: (+48 58) 323 62 86

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: wi@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji