Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

06 - Zaspa

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Zaspa

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0601 MPSZP dzielnicy Zaspa - plany wygasłe - - -
0602 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki "B" - rejon ul. Hynka - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie 0620)
- -
0603 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki "D" - rejon ul. Jana Pawła II, węzeł cieplny - plany wygasłe - - -
0604 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki "A" - rejon ul. Startowej 8 Uchwała RMG
Nr XXVI/283/95
dn. 09.11.1995
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2, poz. 6
dn. 1996.02.05
otwórz 0,21 MB
0605 Zmiana MPSZP Zaspa dotycząca jednostki "A" - rejon ul. Startowa 9a - uchylony - - -
0606 Zmiana MPSZP Zaspa dotycząca jednostki "C" - rejon ujęć wodnych - uchylony - - -
0607 Zmiana MPSZP Zaspa dotycząca jednostki "D" - rejou ul. Jana Pawła II, przy parku - uchylony - - -
0608 MPZP Zaspa - rejon al. Rzeczypospolitej "I" Uchwała RMG
Nr XXX/882/00
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 255
dn. 2001.03.21
otwórz 0,76 MB
0609 MPZP Zaspa - rejon al. Rzeczypospolitej "II" - uchylony - - -
0610 MPZP Zaspa - rejon ulic Drzewieckiego i Leszczyńskich Uchwała RMG
Nr XXX/880/2000
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 253
dn. 2001.03.21
otwórz 0,54 MB
0611 MPZP Zaspa - rejon ul. Leszczyńskich Uchwała RMG
Nr XXX/881/2000
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26,poz. 254
dn. 2001.03.21
otwórz 0,35 MB
0612 MPZP fragmentu dzielnicy Zaspa rejon ul. Startowej Uchwała RMG
Nr XXXI/930/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 25, poz. 249
dn. 2001.03.19
otwórz 0,19 MB
0613 MPZP Zaspa - rejon ul. Żwirki i Wigury Uchwała RMG
Nr XXII/640/2000
dn. 27.04.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 612
dn. 2000.10.05
otwórz 0,15 MB
0614 MPZP Zaspa - jednostka "B", rejon ul. Skarżyńskiego Uchwała RMG
Nr XXXIII/1046/2001
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 605
dn. 2001.06.28
otwórz 0,23 MB
0615 MPZP Zaspa - jednostka "B", rejon ul. Bajana Uchwała RMG
Nr XXXIII/1045/2001
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 604
dn. 2001.06.28
otwórz 0,28 MB
0616 MPZP odcinka ul. Nowej Kościuszki od ul. Kilińskiego do ul. Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/624/2004
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 64, poz. 1199
dn. 2004.06.04
otwórz 0,96 MB
0617 MPZP rejonu ul. Nowej Abrahama od torów kolejowych do al. Rzeczpospolitej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1626/2002
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 224
dn. 2003.02.12
otwórz 0,88 MB
0618 MPZP centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/932/2004
dn. 28.10.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 150 poz. 2778
dn. 2004.12.07
otwórz 5,01 MB
0619 MPZP Zaspa - rejon alei Jana Pawła II i alei Rzeczpospolitej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1105/2009
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 133 poz. 2500
dn. 2009.09.30
otwórz 5,48 MB
0620 MPZP Zaspa - rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1022/2009
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 110 poz. 2171
dn. 2009.08.20
otwórz 1,19 MB
0621 MPZP Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/662/2012
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 596
dn. 2013.01.28
otwórz 13,9 MB
0622 MPZP rejonu alei Jana Pawła II i alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/952/2017
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1247
dn. 2017.04.11
otwórz 4,64 MB
0623 MPZP Zaspa Młyniec - rejon ulicy Hynka i alei Jana Pawła II Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1014/17
dn. 25.04.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2005
dn. 2017.05.29
otwórz 3,87 MB
0624 MPZP Zaspa Rozstaje - rejon ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0625 MPZP Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -