BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Piotr Borawski

Z-ca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu