20 - Św. Wojciech

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Św. Wojciech
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2001 Uproszczony MPSZP terenu budownictwa jednorodzinnego na obszarze dzielnicy Święty Wojciech w Gdańsku - plany wygasłe - - -
2002 MPZP "Św. Wojciech - Lipce" - rejon Traktu Św. Wojciecha - uchylony - - -
2003 MPZP "Św. Wojciech - Lipce" - rejon ul. Borkowskiej Uchwała RMG
Nr XVII/563/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 42, poz. 256
dn. 2000.04.26
otwórz 2,99 MB
2004 MPZP Obwodnica Południowa na odcinku od zachodniej granicy miasta Gdańska do ulicy Trakt Św. Wojciecha w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2005 MPZP Święty Wojciech - rejon rzeki i kanału Raduni w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1822/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2776
dn. 2006.12.19
otwórz 3,73 MB
2006 MPZP Św. Wojciech Wschód w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2007 MPZP Św. Wojciech - rejon ulic Starogardzkiej i projektowanej tzw. Pruszczańskiej oraz potoków Borkowskiego i Św. Wojciech w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/263/07
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2873
dn. 2007.11.16
otwórz 4,47 MB
2008 MPZP Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/284/15
dn. 25.06.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2355
dn. 2015.07.31
otwórz 1,65 MB
2009 MPZP Orunia Dolna - rejon między ulicą Trakt św. Wojciecha, a terenami kolejowymi w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2010 MPZP Orunia Dolna - rejon ulicy Żuławskiej w sąsiedztwie torów kolejowych w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2011 MPZP Św. Wojciech - część zachodnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXIII/1880/24
dn. 29.02.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1564
dn. 2024.03.26
otwórz 8,56 MB
Metryczka publikacji