Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Spraw Obywatelskich

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wso@gdansk.gda.pl

Rezerwacja wizyty przez Internet lub pod numerem tel.: (+48 58) 52 44 500

 

Zdjęcie dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Tomasza Filipowicza

Dyrektor: Tomasz Filipowicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 373
nr wew. 6373
tel.: (+48 58) 323 63 73
fax: (+48 58) 323 66 72

 

Zdjęcie Haliny Stobierskiej

Z-ca Dyrektora: Halina Stobierska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 371
nr wew. 6372
tel.: (+48 58) 323 63 72
fax: (+48 58) 323 66 72

 

Grafika przedstawiająca anonimowego mężczyznę

p.o. Z-ca Dyrektora / Kierownik Gdańskiego Centrum Kontaktu: Jarosław Schroeder

ul. Wyspiańskiego 9A
pokój nr 124
tel.: (+48 58) 52 44 500
e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji