Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

trojanowska

Dyrektor: Agnieszka Trojanowska


ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 259
nr wew. 6 258
tel.: (+48 58) 323 6 258
tel.: (+48 58) 323 6 558       

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Marzeny Kamińskiej
Z-ca Dyrektora: Marzena Kamińska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
II piętro, pokój nr 257
nr wew. 6 258
tel.: (+48 58) 323 6 258
tel.: (+48 58) 323 6 558         

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji