Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

16 - Orunia Olszynka

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Orunia Olszynka
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1601 MPSZP i rewaloryzacji dzielnicy Orunia Dolnik w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
1602 MPZP Gdańsk Orunia Dolnik - rejon położony przy ul. Trakt Św. Wojciecha 115-121 - uchylony - - -
1603 MPZP Gdańsk Orunia - "Czerwony Most" - w toku sporządzania - - -
1604 MPZP Gdańsk Olszynka Północ - uchylony -
uchwała RMG XXXIX/1113 2009-08-27 w sprawie odstąpienia od sporządzenia
- -
1605 MPZP Orunia Dolna - rejon ul. Trakt Św. Wojciecha 213 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/314/2003
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2461
dn. 2003.11.07
otwórz 1,13 MB
1606 MPZP Obwodnicy Południowej na odcinku od ulicy Trakt Św. Wojciecha do wschodniej granicy miasta w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1607 MPZP dzielnicy Olszynka - ul. Zawodzie, działka nr 163 - uchylony - - -
1608 MPZP Orunia - rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1067/2009
dn. 25.06.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 116, poz. 2257
dn. 2009.09.02
otwórz 4,54 MB
1609 MPZP Olszynka Zachód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/955/2009
dn. 26.03.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1561
dn. 2009.06.16
otwórz 10,9 MB
1610 MPZP Olszynka - rejon ulicy Modrej i ulicy Łanowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1161/2009
dn. 29.10.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 13, poz. 239
dn. 2010.01.29
otwórz 11,2 MB
1611 MPZP terenu linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1612 MPZP Olszynka - rejon ulicy Modrej i ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/420/2012
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 808
dn. 2012.02.27
otwórz 1
otwórz 2
10,6 MB
10,8 MB
1613 MPZP rejonu ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej, a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1614 MPZP Orunia - rejon na wschód od ulicy Żuławskiej w mieście Gdańsku

Uchwała RMG
Nr XLV/987/2013
dn. 31.10.2013

Wyrok sądu

Dz. U. Woj. Pom. poz. 4453
dn. 2013.12.10
otwórz 4,63 MB
1615 MPZP dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1616 MPZP Olszynka - Dwór Olszyński w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1163/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3450
dn. 2017.10.06
otwórz 4,08 MB
1617 MPZP Orunia - rejon ulicy Nowiny 63a w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1678/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4042
dn. 2018.10.25
otwórz 4,0 MB
1618 MPZP Orunia - rejon ulicy Rejtana w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -