21 - Osowa Barniewice

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Osowa Barniewice
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2101 MPSZP dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
2102 MPZP Barniewice Wschodnie Owczarnia Uchwała RMG
Nr XLIX/605/97
dn. 22.05.1997
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 77
dn. 1997.07.11
otwórz 1
otwórz 2
9,47 MB
11,7 MB
2103 MPZP Barniewice Północno-Zachodnie Uchwała RMG
Nr XV/484/99
dn. 28.10.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 11, poz. 46
dn. 2000.02.04
otwórz 0,51 MB
2104 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Osowa w mieście Gdańsku w zakresie układu komunikacji drogowej Uchwała RMG
Nr XLII/1294/01
dn. 20.12.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 10, poz. 165
dn. 2002.02.11
otwórz 1
otwórz 2
5,03 MB
2105 Zmiana MPZP dzielnicy urbanistycznej Osowa - rejon ul. Kielnieńskiej, Gnieżnieńskiej i Nowej Reja - uchylony - - -
2106 MPZP rejonu ul. Kielnieńskiej i Parterowej Uchwała RMG
Nr XX/606/00
dn. 30.03.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 82, poz. 517
dn. 2000.09.04
otwórz 0,84 MB
2107 MPZP rejonu ul. Balcerskiego i Biwakowej Uchwała RMG
Nr XX/605/00
dn. 30.03.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 82, poz. 518
dn. 2000.09.04
otwórz 0,79 MB
2108 MPZP rejonu ul. Jednorożca i Wodnika Uchwała RMG
Nr XX/607/00
dn. 30.03.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 82, poz. 519
dn. 2000.09.04
otwórz 0,64 MB
2109 MPZP rejonu ul. Galaktycznej i Obwodnicy Trójmiejskiej - uchylony - - -
2110 MPZP rejonu ul. Letniskowej, Barniewickiej, Cerery, Zeusa i Konstelacji Uchwała RMG
Nr XX/604/00
dn. 30.03.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 82, poz. 520
dn. 2000.09.04
otwórz 1,25 MB
2111 MPZP Południowo-Zachodniego rejonu Barniewic Uchwała RMG
Nr XLVIII/1440/02
dn. 25.04.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 35, poz. 805
dn. 2002.06.05
otwórz 3,43 MB
2112 MPZP Osowy i Barniewic - rejon linii wysokiego napięcia Uchwała RMG
Nr LIII/1628/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 217
dn. 2003.02.10
otwórz 1,72 MB
2113 MPZP Barniewice Wschodnie - ulica średnicowa Uchwała RMG
Nr XXXV/1102/01
dn. 31.05.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 914
dn. 2001.10.01
otwórz 1,35 MB
2114 MPZP rejonu szkoły podstawowej przy ul. Radarowej w Klukowie - uchylony -
(nie obowiązujący przez uprawomocnienie 2710)
- -
2115 MPZP rejonu ul. Kielnieńskiej przy terenach kolejowych w Osowej - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2142)
- -
2116 MPZP fragmentu północno-zachodniej części węzła "Wysoka" w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1521/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 207
dn. 2003.02.07
otwórz 0,35 MB
2117 MPZP zbiornika wody w Osowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1518/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 205
dn. 2003.02.07
otwórz 0,30 MB
2118 MPZP Trasy Lęborskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2119 MPZP rejonu po wschodniej stronie ulicy Koziorożca w Osowej - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2143)
- -
2120 MPZP Osowa - rejon ulic Jednorożca i Koziorożca w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/659/04
dn. 29.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 79, poz. 1477
dn. 2004.06.30
otwórz 1,12 MB
2121 MPZP Osowa - rejon ulic Junony i Zeusa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/627/04
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 60, poz. 1129
dn. 2004.05.19
otwórz 1,95 MB
2122 MPZP Osowa - rejon ulic Bliżniąt i Wodnika w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/628/04
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 60, poz. 1130
dn. 2004.05.19
otwórz 2,48 MB
2123 MPZP Osowa - rejon ulic Barniewickiej i Herosa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1323/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 1889
dn. 2005.09.30
otwórz 1,88 MB
2124 MPZP Osowa - rejon ulic Wodnika i Artemidy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVI/1597/05
dn. 22.12.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 27, poz. 538
dn. 2006.03.10
otwórz 2,30 MB
2125 MPZP Osowa - rejon ulic Junony i Antygony w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/112/07
dn. 26.02.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 98, poz. 1549
dn. 2007.05.21
otwórz 2,38 MB
2126 MPZP Barniewice - na północ od ulicy Meteorytowej w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2151)
- -
2127 MPZP Osowa - rejon ulic Junony i Izydy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/38/06
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 753
dn. 2007.02.26
otwórz 6,39 MB
2128 MPZP Barniewice - pomiędzy ulicami Meteorytową i Nowym Światem w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/685/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 87, poz. 2261
dn. 2008.08.06
otwórz 3,66 MB
2129 MPZP Barniewice - w rejonie ulicy Jowisza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XV/357/07
dn. 25.10.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 6, poz. 165
dn. 2008.01.28
otwórz 2,91 MB
2130 MPZP Barniewice - rejon linii kolejowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/336/07
dn. 27.09.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 3, poz. 108
dn. 2008.01.17
otwórz 5,25 MB
2131 MPZP Barniewice - odcinek ulicy tzw. Nowy Świat w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/686/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 87, poz. 2262
dn. 2008.08.06
otwórz 0,68 MB
2132 MPZP Osowa - rejon ulic Jutrzenki i Wodnika w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/805/08
dn. 30.10.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 9, poz. 259
dn. 2009.01.22
otwórz 1,08 MB
2133 MPZP Osowa - rejon ulicy Homera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1248/09
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 36, poz. 597
dn. 2010.03.15
otwórz 2,67 MB
2134 MPZP Osowa - rejon ulicy Balcerskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1109/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2521
dn. 2009.10.01
otwórz 0,46 MB
2135 MPZP Osowa - rejon ulicy Chełmińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1472/10
dn. 30.09.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2722
dn. 2010.11.19
otwórz 1,4 MB
2136 MPZP Osowa - rejon ulic Junony i Barniewickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/97/11
dn. 31.03.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 72, poz. 1508
dn. 2011.06.15
otwórz 7,52 MB
2137 MPZP Owczarnia w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2138 MPZP Osowa - rejon ulic Junony i Hery w miescie Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/59/11
dn. 17.02.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 1215
dn. 2011.05.11
otwórz 3,54 MB
2139 MPZP Barniewice - rejon ulicy Planetarnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/231/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 133, poz. 2681
dn. 2011.10.18
otwórz 5,20 MB
2140 MPZP Barniewice - rejon ulicy Wenus 63 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/318/11
dn. 27.10.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 173, poz. 4017
dn. 2011.12.22
otwórz 3,11 MB
2141 MPZP Osowa - rejon ulicy Nowej Kielnieńskiej w mieście Gdańsku - uchylony -
(kontynuacja przystąp. w 2153)
- -
2142 MPZP Osowa - rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1332/14
dn. 25.09.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3886
dn. 2014.11.18
otwórz 3,76 MB
2143 MPZP Osowa - wschodnia strona ulicy Koziorożca II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1064/14
dn. 16.01.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 791
dn. 2014.02.17
otwórz 1,61 MB
2144 MPZP Osowa - rejon ulicy Orfeusza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/190/15
dn. 30.04.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1808
dn. 2015.06.09
otwórz 1,67 MB
2145 MPZP Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Zeusa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/228/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2110
dn. 2015.07.08
otwórz 1,85 MB
2146 MPZP Osowa - rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/526/16
dn. 28.01.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 922
dn. 2016.03.04
otwórz 1,55 MB
2147 MPZP Osowa - rejon ulicy Niedziałkowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/899/17
dn. 12.01.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 858
dn. 2017.03.03
otwórz 2,18 MB
2148 MPZP Barniewice - rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/852/16
dn. 24.11.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4604
dn. 2016.12.22
otwórz 1,50 MB
2149 MPZP Osowa - rejon ulic Posejdona i Junony w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1157/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3488
dn. 2017.10.12
otwórz 7,84 MB
2150 MPZP Owczarnia - przy lesie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/143/19
dn. 25.04.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2487
dn. 2019.05.22
otwórz 2,8 MB
2151 MPZP Barniewice - rejon ulic Meteorytowej i Keplera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/846/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1276
dn. 2021.04.08
otwórz 8,69 MB
2152 MPZP Barniewice - rejon ulic Nowy Świat i Penelopy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/142/19
dn. 25.04.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2616
dn. 2019.05.29
otwórz 4,1 MB
2153 MPZP Osowa - rejon ulic Nowej Kielnieńskiej i Odyseusza w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2154 MPZP Barniewice - północno-zachodnie II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/731/20
dn. 29.10.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 5096
dn. 2020.12.03
otwórz 10,53 MB
2155 MPZP Osowa - rejon ulic Jednorożca i Delfina w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVIII/709/20
dn. 24.09.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4442
dn. 2020.10.29
otwórz 4,03 MB
2156 MPZP Osowa - rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/847/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1335
dn. 2021.04.13
otwórz 6,17 MB
2157 MPZP Osowa - rejon zbiornika retencyjnego przy ulicy Koziorożca w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2158 MPZP Osowa- rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/965/21
dn. 26.08.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3534
dn. 2021.10.05
otwórz 5,46 MB
2159 MPZP Osowa - rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/941/21
dn. 24.06.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2985
dn. 2021.07.30
otwórz 3,22 MB
2160 MPZP Osowa - pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2161 MPZP Osowa - zbiornik retencyjny przy ulicy Raatza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXI/1570/23
dn. 27.04.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2610
dn. 2023.05.29
otwórz 3,71 MB
2162 MPZP Owczarnia - rejon węzła Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta w mieście Gdańsku
- nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)
- -
2163 MPZP Barniewice - rejon ulicy Mirandy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXIII/1878/24
dn. 29.02.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1481
dn. 2024.03.21
otwórz 5,66 MB
Metryczka publikacji