Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Szanowni Klienci,

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Urzędu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP.

Poniżej lista spraw, dla których można wysłać wniosek do Urzędu Miejskiego w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP:

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów. Informujemy, że większość wniosków należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym.

Profil Zaufany

Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. W większości przypadków niepodpisanie podania profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie w celu uzupełnienie braków formalnych podania.

Szczegółowe informacje jak uzyskać profil zaufany możecie Państwo znaleźć na stronie serwisu
Profil zaufany.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane na terenie Miasta Gdańska:

 • Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, Gdańsk ul. Partyzantów 74
 • Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, Gdańsk ul. Wilanowska 2
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gdańsku ul. Chmielna 27/33
 • Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27
 • Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Rzeźnicka 54/56
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku, ul. Kołobrzeska 43
 • Trzeci Urząd Skarbowy, ul. Żaglowa 2
 • ZUS Inspektorat Gdańsk-Śródmieście, ul. Chlebnicka 3/8
 • ZUS Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Tuwima 9
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, ul. 3 Maja 9
Metryczka publikacji