Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Zamówień Publicznych

Jolanta Jeryś
Dyrektor: Jolanta Jeryś

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
I piętro, pokój nr 129 a
nr wew. 6157
tel.: (+48 58) 323 61 57
fax: (+48 58) 323 65 29

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu: bzp@gdansk.gda.pl

 

Metryczka publikacji