03 - Brzeźno

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Brzeźno
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0301 MPSZP Gdańsk Brzeźno - plany wygasłe - - -
0302 MPZP Brzeźno - rejon ul. Mazurskiej Uchwała RMG
Nr LXII/895/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 64, poz. 337
dn. 1998.09.25
otwórz 0,31 MB
0303 MPZP Rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/312/03
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 138, poz. 2459
dn. 2003.11.07
otwórz 1,48 MB
0304 MPZP Brzeźno - rejon ulic Uczniowskiej i tzw. Nowej Gdańskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1774/06
dn. 29.06.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 98, poz. 2021
dn. 2006.09.19
otwórz 3,85 MB
0305 MPZP Brzeźno - rejon dawnej osady rybackiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/661/04
dn. 29.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 87, poz. 1601
dn. 2004.07.21
otwórz 3,15 MB
0306 MPZP Brzeźno - al. Hallera, pas drogowy przy deptaku w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/458/08
dn. 31.01.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 46, poz. 1321
dn. 2008.06.03
otwórz 3,09 MB
0307 MPZP Brzeźno - rejon al. Hallera i ul. Uczniowskiej Uchwała RMG
Nr XLVII/1296/10
dn. 25.03.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr. 78, poz. 1379
dn. 2010.05.31
otwórz 2,43 MB
0308 MPZP Brzeźno - rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0309 MPZP Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/826/13
dn. 23.05.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2686
dn. 2013.07.01
otwórz 3,07 MB
0310 MPZP Brzeźno - Hala Plażowa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1301/14
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3259
dn. 2014.10.03
otwórz 1,59 MB
0311 MPZP Brzeźno - rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0312 MPZP Brzeźno - wejścia na na plażę nr 50, 49, 48, 47 i 46 przy ul. Brzeźnieńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/951/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1065
dn. 2017.03.27
otwórz 2,70 MB
0313 MPZP Brzeźno - rejon wejścia na molo przy ul. Jantarowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/950/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1536
dn. 2017.05.04
otwórz 2,02 MB
0314 MPZP Brzeźno - rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1323/17
dn. 30.11.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 179
dn. 2018.01.16
otwórz 3,0 MB
0315 MPZP Brzeźno - rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/844/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3489
dn. 2021.09.29
otwórz 6,2 MB
0316 MPZP Brzeźno - rejon ulicy Uczniowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1682/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4369
dn. 2018.11.13
otwórz 4,2 MB
0317 MPZP Brzeźno - rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Gdańskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/845/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1312
dn. 2021.04.12
otwórz 6,2 MB
0318 MPZP Brzeźno - rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/461/20
dn. 30.01.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1322
dn. 2020.03.10
otwórz 6,23 MB
0319 MPZP Brzeźno - rejon ulic Krasickiego i Południowej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0320 MPZP Brzeźno - rejon ulic Krasickiego i Sybiraków w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1136/22
dn. 27.01.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 799
dn. 2022.03.02
otwórz 6,9 MB
0321 MPZP Brzeźno - rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXX/1802/23
dn. 30.11.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 6100
dn. 2023.12.27
otwórz 12,25 MB
Metryczka publikacji