18 - Zakoniczyn Łostowice

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Zakoniczyn Łostowice
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1801 MPZP Zakoniczyn - uchylony - - -
1802 MPZP Łostowice Południowe Uchwała RMG
Nr XLVIII/597/97
dn. 25.04.1997
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 27, poz. 78
dn. 1997.07.25
otwórz 4,12 MB
1803 MPZP Ujeścisko I Uchwała RMG
Nr LVI/751/97
dn. 18.12.1997
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 14, poz. 45
dn. 1998.04.06
otwórz 7,31 MB
1804 MPZP Kartuska Południe I Uchwała RMG
Nr LXII/883/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 64, poz. 335
dn. 1998.09.25
otwórz 6,18 MB
1805 MPZP Kartuska Południe II Uchwała RMG
Nr XI/350/99
dn. 24.06.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 86, poz. 481
dn. 1999.08.11
otwórz 2,29 MB
1806 MPZP Szadółki Łostowice - uchylony - - -
1807 MPZP Łostowice - rejon ul. Świętokrzyskiej i Karkonowskiej Uchwała RMG
Nr XXXIII/1039/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 46, poz. 510
dn. 2001.06.08
otwórz 1,01 MB
1808 MPZP Łostowice - rejon ul. Świętokrzyskiej, II Brygady i 11 Listopada Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1188/01
dn. 30.08.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 916
dn. 2001.10.01
otwórz 0,69 MB
1809 MPZP Ujeścisko - rejon ul. Jabłoniowej, Warszawskiej i trasy Armii Krajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/491/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 157, poz. 3017
dn. 2003.12.11
otwórz 0,82 MB
1810 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Warszawskiej, Cedrowej i trasy Armii Krajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1589/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 212
dn. 2003.02.10
otwórz 1,10 MB
1811 MPZP Ujeścisko - rejon ul. Warszawskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/30/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 11, poz. 110
dn. 2003.01.22
otwórz 0,47 MB
1812 MPZP Ujeścisko – rejon ul. Warszawskiej i Łódzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/450/03
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 155, poz. 2814
dn. 2003.12.10
otwórz 1,00 MB
1813 MPZP ulicy Zakoniczyńskiej na południe od ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1590/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 213
dn. 2003.02.10
otwórz 1,01 MB
1814 MPZP Chełm Łostowice - rejon ul. Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/124/03
dn. 27.02.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 66, poz. 1027
dn. 2003.05.13
otwórz 1,60 MB
1815 MPZP Łostowice Centrum w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1333/10
dn. 29.04.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 90, poz. 1696
dn. 2010.06.29
otwórz 7,79 MB
1816 MPZP Łostowice Zachód - rejon ul. Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1581/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 21, poz. 210
dn. 2003.02.07
otwórz 1,33 MB
1817 MPZP Łostowice Południowe - rejon ul. Niepołomickiej i Nowej Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/451/03
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 146, poz. 2594
dn. 2003.11.21
otwórz 1,24 MB
1818 MPZP Szadółki Południowe Uchwała RMG
Nr XLVII/1621/06
dn. 26.01.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 41, poz. 809
dn. 2006.04.18
otwórz 6,81 MB
1819 MPZP Ujeścisko - rejon ul. Przemyskiej Uchwała RMG
Nr XI/271/03
dn. 10.07.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 97, poz. 1741
dn. 2003.08.18
otwórz 0,95 MB
1820 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Łódzkiej i Przemyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/992/04
dn. 25.11.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 5, poz. 87
dn. 2005.01.17
otwórz 0,54 MB
1821 MPZP Ujeścisko - rejon ul. Płockiej Uchwała RMG
Nr XI/269/03
dn. 10.07.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 112, poz. 2009
dn. 2003.09.24
otwórz 1,97 MB
1822 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Kartuskiej i Pagórkowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/844/04
dn. 26.08.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 126, poz. 2192
dn. 2004.10.18
otwórz 1,60 MB
1823 MPZP Zakoniczyn - na zachód od ulicy Unruga Uchwała RMG
Nr XLV/1555/05
dn. 24.11.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 29, poz. 561
dn. 2006.03.15
otwórz 1
otwórz 2
8,80 MB
1824 MPZP Zakoniczyn - na wschód od ulicy Unruga Uchwała RMG
Nr XLI/1362/05
dn. 25.08.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 111, poz. 2243
dn. 2005.11.16
otwórz 4,94 MB
1825 MPZP rejonu ulic Łostowickiej i Kartuskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1674/06
dn. 30.03.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 1551
dn. 2006.07.21
otwórz 3,19 MB
1826 MPZP Zakoniczyn II Uchwała RMG
Nr XII/266/07
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 143, poz. 2653
dn. 2007.10.11
otwórz 3,08 MB
1827 MPZP rejonu ulic Kartuskiej, Pagórkowej i Św. Huberta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1821/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 109, poz. 2244
dn. 2006.10.31
otwórz 2,9 MB
1828 MPZP Zabornia - rejon ulic Cedrowej i Armii Krajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/268/07
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2875
dn. 2007.11.16
otwórz 2,16 MB
1829 MPZP Piecki - rejon ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XX/481/08
dn. 28.02.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 47, poz. 1343
dn. 2008.06.05
otwórz 3,06 MB
1830 MPZP Łostowice - rejon zbiornika nr 2 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/267/06
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 153, poz. 2864
dn. 2007.11.14
otwórz 4,19 MB
1831 MPZP Łostowice - rejon Góry Kozaczej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1505/10
dn. 28.10.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2978
dn. 2010.12.09
otwórz 3,83 MB
1832 MPZP rejonu ulicy Kartuskiej 226 w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1833 MPZP Ujeścisko - rejon ulicy tzw. Nowej Łódzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/889/09
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 1034
dn. 2009.04.17
otwórz 2,28 MB
1834 MPZP rejonu skrzyżowania ulic Łódzkiej i Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/885/09
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 1033
dn. 2009.04.17
otwórz 5,17 MB
1835 MPZP Łostowice - rejon ulicy Świętokrzyskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1250/09
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 36, poz. 598
dn. 2010.03.15
otwórz 1,80 MB
1836 MPZP Cmentarz Łostowicki, część zachodnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/804/08
dn. 30.10.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1, poz. 48
dn. 2009.01.06
otwórz 1,69 MB
1837 MPZP Ujeścisko - rejon ulicy Lubelskiej 3A w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1334/10
dn. 29.04.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1671
dn. 2010.06.25
otwórz 1,47 MB
1838 MPZP Piecki - rejon tzw. Nowej Politechnicznej i Piekarniczej w mieście Gdańsku - uchylomy - - -
1839 MPZP Zakoniczyn - rejon ulicy Unruga w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/282/15
dn. 25.06.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2487
dn. 2015.08.07
otwórz 1,90 MB
1840 MPZP Szadółki - rejon ulicy Jaworzniaków nad jarem w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/236/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 171, poz. 3921
dn. 2011.12.20
otwórz 15,3 MB
1841 MPZP Zabornia - szkoła w zespole Dworu Krzyżowniki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/238/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 120, poz. 2423
dn. 2011.09.26
otwórz 3,51 MB
1842 MPZP Zabornia - rejon ulicy Olchowej na południe od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/527/12
dn. 31.05.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2430
dn. 2012.07.13
otwórz 7,28 MB
1843 MPZP Zabornia - rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1300/14
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3253
dn. 2014.10.02
otwórz 1
otwórz 2
7,81 MB
1844 MPZP Zakoniczyn - rejon ulicy Jaworzniaków w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1400/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4321
dn. 2014.12.08
otwórz 1,36 MB
1845 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVI/680/16
dn. 30.06.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3033
dn. 2016.08.24
otwórz 5,15 MB
1846 MPZP Zakoniczyn - szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1403/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 865
dn. 2018.03.12
otwórz 3,1 MB
1847 MPZP Cmentarz Łostowicki, część wschodnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1627/18
dn. 30.08.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3758
dn. 2018.10.04
otwórz 6,6 MB
1848 MPZP Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1431/18
dn. 22.02.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1317
dn. 2018.04.05
otwórz 3,7 MB
1849 MPZP Zabornia - rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/258/19
dn. 29.08.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4465
dn. 2019.10.07
otwórz 9,7 MB
1850 MPZP Zakoniczyn - rejon ulicy Aleksandra Dulin'a w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1317/22
dn. 25.08.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3584
dn. 2022.10.04
otwórz 7,03 MB
1851 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Piekarniczej i Lema w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1157/22
dn. 03.03.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1368
dn. 2022.04.07
otwórz 10,53 MB
1852 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Łódzkiej i Orląt Lwowskich w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1087/21
dn. 25.11.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 16
dn. 2022.01.04
otwórz 5,71 MB
1853 MPZP Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1254/22
dn. 26.05.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2551
dn. 2022.07.05
otwórz 14 MB
1854 MPZP Łostowice - rejon ulicy Jaworzniaków 32 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/964/21
dn. 26.08.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3533
dn. 2021.10.05
otwórz 7,15 MB
1855 MPZP Łostowice - rejon ulic Darżlubskiej, Świętokrzyskiej i Jerzego Świrskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXV/1913/24
dn. 21.03.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1851
dn. 2024.04.10
otwórz 7,5 MB
1856 MPZP Pieklisko - rejon ulic Lema i Zielony Stok w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXVI/1929/24
dn. 18.04.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2573
dn. 2024.05.23
otwórz 4,04 MB
1857 MPZP Piecki Migowo - rejon sądu przy ulicy Piekarniczej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1282/22
dn. 30.06.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3048
dn. 2022.08.08
otwórz 5,95 MB
1858 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1406/22
dn. 24.11.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 5263
dn. 2022.12.21
otwórz 11,89 MB
1859 MPZP Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1860 MPZP Łostowice - rejon Potoku Kowalskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1861 MPZP Park Południowy - część wschodnia w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1862 MPZP Ujeścisko - rejon ulic Przemyskiej i Wadowickiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1863 MPZP Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulic Warszawskiej i Piotrkowskiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji