Jak umówić się na spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska?

 1. Przedstawić prośbę o spotkanie z Prezydent Miasta Gdańska wraz z informacjami:
  • przedmiot spotkania
  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, telefon)
 2. Prośbę można przekazać:
  • drogą pocztową na adres:
   Urząd Miejski w Gdańsku
   ul. Nowe Ogrody 8/12
   80-803 Gdańsk
  • faxem (+48 58) 302 01 34
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: prezydent@gdansk.gda.pl
  • telefonicznie sekretariat Prezydenta Gdańska: (+48 58) 323 63 92
  • obsługa administracyjna Prezydenta Gdańska: (+48 58) 323 63 62
  Z uwagi na zakres spraw podlegających Prezydentowi Gdańska, część kompetencji Prezydent przekazał swoim zastępcom, sekretarzowi miasta i skarbnikowi miasta, do których może bezpośrednio skierować daną osobę w celu rozpatrzenia określonej sprawy.

 3. Prezydent przyjmuje mieszkańców w ramach tzw. interwencji w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15.00-17.00.
  Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy, które toczą się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i nie zostały rozstrzygnięte zarówno w merytorycznych wydziałach jak i u zastępców Prezydenta.
  Spotkania w ramach interwencji poprzedzone są osobistym zgłoszeniem się interweniującego mieszkańca do Wydziału Spraw Obywatelskich (pok. 20) - tel. (+48 58) 323 60 10, (+48 58) 323 60 70.


 4. Prezydent spotyka się również z mieszkańcami podczas:
  • Dni Otwartych Urzędu Miejskiego
  • Spotkań obywatelskich z mieszkańcami dzielnic Gdańska z cyklu "Twoja Dzielnica - Twój Gdańsk"
Schemat interwencji 2022
Schemat interwencji 2022
Urząd Miejski w Gdańsku

 

Schemat interwencji 2022 (67.5 KB)

Podstawa prawna:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO: Klauzula informacyjna - interwencje (374.57 KB, pdf)

 

Metryczka publikacji