Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Edukacji

Zdjęcie Bogumiły Bieniasz

p.o. Dyrektora - Bogumiła Bieniasz

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
II piętro, pokój nr 201
tel.: (+48 58) 323 67 56
e-mail: bogumila.bieniasz@gdansk.gda.pl
Zdjęcie Renaty Topór
Zastępca Dyrektora ds. analiz i nadzoru finansowego - Renata Topór
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
II piętro, pokój nr 203
tel.: (+48 58) 323 67 07
e-mail: renata.topor@gdansk.gda.pl

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat:
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
II piętro, pokój nr 204
tel.: (+48 58) 323 67 27
e-mail: we@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji