13 - Stogi Portowe

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Stogi Portowe
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1301 MPZP Przeróbka Uchwała RMG
Nr LIII/1627/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom
Nr 82, poz. 1789
dn. 2002.12.04
otwórz 3,53 MB
1302 MPZP Port Północny II w Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1529/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom
Nr 64, poz. 1468
dn. 2002.09.27
otwórz 1
otwórz 2
7,32 MB
1303 MPZP Westerplatte - Twierdza Wisłoujście Uchwała RMG
Nr III/29/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom
Nr 17, poz. 183
dn. 2003.02.03
otwórz 4,30 MB
1304 MPZP Port Północny I w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1104/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom
Nr 134, poz. 2518
dn. 2009.10.01
otwórz 1
otwórz 2
11,60 MB
3,46 MB
1305 MPZP Stogi - na wschód od ul. Mjr. Henryka Sucharskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1474/10
dn. 30.09.2010
Dz. U. Woj. Pom
Nr 130, poz. 2489
dn. 2010.10.25
otwórz 8,45 MB
1306 MPZP Stogi Portowe - na wschód od ulicy Ku Ujściu w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/476/12
dn. 29.03.2012
Dz. U. Woj. Pom poz. 1739
dn. 2012.05.17
otwórz 6,10 MB
1307 MPZP Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIV/724/13
dn. 31.01.2013
Dz. U. Woj. Pom poz. 1723
dn. 2013.04.04
otwórz 5,60 MB
1308 MPZP Stogi Portowe - przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/866/13
dn. 25.06.2013
Dz. U. Woj. Pom poz. 3103
dn. 2013.08.05
otwórz 3,40 MB
1309 MPZP Stogi Portowe - teren dawnego Siarkopolu w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1226/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 2593
dn. 2014.07.29
otwórz 5,00 MB
1310 MPZP Stogi Portowe - teren Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej w rejonie Twierdzy Wisłoujście w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1225/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 2661
dn. 2014.08.04
otwórz 4,52 MB
1311 MPZP Port Północny III w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1299/14
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom poz. 3258
dn. 2014.10.03
otwórz 2,252 MB
1312 MPZP Port Północny IV - teren terminala kontenerowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VIII/162/15
dn. 26.03.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 1485
dn. 2015.05.04
otwórz 7,51 MB
1313 MPZP Stogi - rejon ulicy mjr. Henryka Sucharskiego oraz tzw. Nowej Kaczeńce w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/332/15
dn. 27.08.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 3222
dn. 2015.10.22
otwórz 2,13 MB
1314 MPZP Stogi Portowe - rejon Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/601/16
dn. 28.04.2016
Dz. U. Woj. Pom poz. 1984
dn. 2016.05.25
otwórz 1,72 MB
1315 MPZP Przeróbka - rejon Nabrzeża Szyprów w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/141/19
dn. 25.04.2019
Dz. U. Woj. Pom poz.2851
dn. 2019.06.12
otwórz 4,9 MB
1316 MPZP Stogi - rejon Pola Bitewnego na Półwyspie Westerplatte w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1317 MPZP Stogi - rejon ulic mjr. H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1137/22
dn. 27.01.2022
Dz. U. Woj. Pom poz.801
dn. 2022.03.02
otwórz 6,98 MB
Metryczka publikacji