BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Sekretarz Miasta

janczarek
Wykształcenie: wyższe
Rocznik: 1952

tel.: (58) 323 63 06
fax: (58) 323 63 87
danuta.janczarek@gdansk.gda.pl
debska
Sekretariat:
Lucyna Dębska
pokój nr 306
tel.: (58) 323 63 06
fax: (58) 323 63 87
sekretariat.sekretarza@gdansk.gda.pl