BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Sekretarz Miasta

janczarek   Wykształcenie: wyższe
Rocznik: 1952

tel.: (58) 323 63 23
fax: (58) 323 63 87
danuta.janczarek@gdansk.gda.pl
debska   Sekretariat:
Lucyna Dębska
pokój nr 323
tel.: (58) 323 63 23
fax: (58) 323 63 87
sekretariat.sekretarza@gdansk.gda.pl