Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Biuro Architekta Miasta

Zdjęcie Architekta Miasta prof. Piotra Lorensa

Architekt Miasta: prof. Piotr Lorens

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-853 Gdańsk
pokój nr 3
tel.: +48 58 323 70 24
fax: +48 58 323 71 20

Zdjęcie zastępca dyrektora - Miejskiego Konserwatora Zabytków Janusza Tarnackiego

Zastępca dyrektora / Miejski Konserwator Zabytków: Janusz Tarnacki

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-853 Gdańsk
pokój nr 3
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna biura e-mail: bam@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji