12 - Siedlce

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Siedlce
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1201 MPSZP dzielnicy urbanistycznej Siedlce - plany wygasłe - - -
1202 MPZP Kolonia Zręby Uchwała RMG
Nr XXXII/999/01
dn. 22.02.2001
Dz. U. Woj. Pom
Nr 31, poz. 322
dn. 2001.04.09
otwórz 2,06 MB
1203 MPZP Siedlce - rejon ul. Cygańska Góra Uchwała RMG
Nr LXII/889/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom
Nr 49, poz. 180
dn. 1998.08.11
otwórz 0,33 MB
1204 MPZP Siedlce - rejon ul. Malczewskiego, Stoczniowców
(obecnie Gen. Grota Roweckiego, Armii Krajowej)
Uchwała RMG
Nr XIV/453/03
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 5, poz. 39
dn. 2004.01.14
otwórz 1,24 MB
1205 MPZP Siedlce - rejon ulic Paganiniego i Kamieńskiego II Uchwała RMG
Nr LXII/885/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom
Nr 78, poz. 390
dn. 1998.12.01
otwórz 10,9 MB
1206 MPZP Siedlce - rejon ulic Szuberta, Nowolipie i Rakoczego III Uchwała RMG
Nr LXII/884/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom
Nr 78, poz. 389
dn. 1998.12.01
otwórz 1,62 MB
1207 MPZP Siedlce - rejon ulic Jankiela, Gerwazego, Telimeny, Zosi, Domeyki Uchwała RMG
Nr LXII/886/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom
Nr 64, poz. 334
dn. 1998.09.25
otwórz 1,78 MB
1208 MPZP Siedlce - rejon ul. Malczewskiego i Kościelna Uchwała RMG
Nr XXXII/1000/01
dn. 22.02.2001
Dz. U. Woj. Pom
Nr 30, poz. 313
dn. 2001.04.05
otwórz 0,38 MB
1209 MPZP Siedlce - rejon ul. Kartuska i Jasnej Uchwała RMG
Nr LII/1592/02
dn. 29.08.2002
Dz. U. Woj. Pom
Nr 2, poz. 15
dn. 2003.01.03
otwórz 0,43 MB
1210 MPZP Kolonii Jordana, Kolonii Ochota i Przybyszewskiego w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1235)
- -
1211 MPZP Siedlce - rejon ul. Lecha Bądkowskiego Uchwała RMG
Nr IX/217/03
dn. 29.05.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 100, poz. 1777
dn. 2003.08.27
otwórz 0,86 MB
1212 MPZP Siedlce - rejon ul. Lecha Bądkowskiego i ul. Kartuskiej Uchwała RMG
Nr XI/267/03
dn. 10.07.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 112, poz. 2007
dn. 2003.09.24
otwórz 1,85 MB
1213 MPZP Siedlce - rejon ul. Taborowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/490/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 16, poz. 325
dn. 2004.02.11
otwórz 2,81 MB
1214 MPZP Siedlce - rejon ul. Cygańska Góra w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/313/03
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 138, poz. 2460
dn. 2003.11.07
otwórz 1,95 MB
1215 MPZP Siedlce - rejon ul. Pana Tadeusza Uchwała RMG
Nr IX/218/03
dn. 29.05.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 100, poz. 1778
dn. 2003.08.27
otwórz 0,56 MB
1216 MPZP Siedlce - rejon ul. Kartuskiej, Szarej, Skrajnej Uchwała RMG
Nr XI/268/03
dn. 10.07.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 112, poz. 2008
dn. 2003.09.24
otwórz 2,22 MB
1217 MPZP Siedlce - rejon ul. Łostowickiej i Armii Krajowej Uchwała RMG
Nr IX/216/03
dn. 29.05.2003
Dz. U. Woj. Pom
Nr 100, poz. 1776
dn. 2003.08.27
otwórz 1,28 MB
1218 MPZP Siedlce - rejon ulicy Beethovena i ulicy Otwartej Uchwała RMG
Nr XLI/1360/05
dn. 25.08.2005
Dz. U. Woj. Pom
Nr 109, poz. 2217
dn. 2005.11.09
otwórz 1,34 MB
1219 MPZP Siedlce - Kolonia Wyżyny w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1492/05
dn. 29.09.2005
Dz. U. Woj. Pom
Nr 145, poz. 3434
dn. 2005.12.30
otwórz 1,05 MB
1220 MPZP Siedlce - rejon Struga, Łostowickiej i Pana Tadeusza w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1221 MPZP Siedlce - rejon ulicy Legnickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVI/1598/05
dn. 22.12.2005
Dz. U. Woj. Pom
Nr 49, poz. 997
dn. 2006.05.10
otwórz 0,59 MB
1222 MPZP Siedlce - rejon ulic Sołeckiej, Ciasnej i Malczewskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/200/07
dn. 31.05.2007
Dz. U. Woj. Pom
Nr 128, poz. 2295
dn. 2007.08.17
otwórz 2,42 MB
1223 MPZP Siedlce - rejon ulicy Wagnera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/68/07
dn. 18.01.2007
Dz. U. Woj. Pom
Nr 88, poz. 1389
dn. 2007.04.30
otwórz 3,40 MB
1224 MPZP Siedlce II - rejon ulic Malczewskiego, gen. Stefana Grota-Roweckiego i Bystrzyckiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/884/09
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom
Nr 55, poz. 1032
dn. 2009.05.17
otwórz 1,90 MB
1225 MPZP Siedlce - rejon ulicy Kartuskiej i ulicy Seweryna Goszczyńskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/869/08
dn. 18.12.2008
Dz. U. Woj. Pom
Nr 48, poz. 945
dn. 2009.04.02
otwórz 1,05 MB
1226 MPZP Śródmieście - rejon Bramy Oliwskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1227 MPZP Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Kolonii Zręby w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/777/13
dn. 28.03.2013
Dz. U. Woj. Pom poz. 2081
dn. 2013.05.07
otwórz 4 MB
1228 MPZP Siedlce - rejon ulicy Ogińskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/219/15
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 2126
dn. 2015.07.10
otwórz 6,44 MB
1229 MPZP Kolonia Jordana - rejon Cmentarza Garnizonowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/283/15
dn. 25.06.2015
Dz. U. Woj. Pom poz. 2451
dn. 2015.08.06
otwórz 5,05 MB
1230 MPZP Siedlce - rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/603/16
dn. 28.04.2016
Dz. U. Woj. Pom poz. 2042
dn. 2016.06.02
otwórz 2,29 MB
1231 MPZP Siedlce - węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1124/17
dn. 29.06.2017
Dz. U. Woj. Pom poz. 2921
dn. 2017.08.04
otwórz 4,56 MB
1232 MPZP Suchanino - rejon ulic Sobieskiego i Wagnera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXI/561/16
dn. 31.03.2016
Dz. U. Woj. Pom poz. 1711
dn. 2016.04.29
otwórz 1,64 MB
1233 MPZP Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1234 MPZP Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVIII/711/20
dn. 24.09.2020
Dz. U. Woj. Pom poz. 4444
dn. 2020.10.29
otwórz 6,73 MB
1235 MPZP Wronia Górka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/849/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom poz. 1301
dn. 2021.04.09
otwórz 11,98 MB
1236 MPZP Suchanino - rejon ulic Schuberta i Nowolipie w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1135/22
dn. 27.01.2022
Dz. U. Woj. Pom poz. 800
dn. 2022.03.02
otwórz 9,5 MB
Metryczka publikacji