23 - Jasień Szadółki

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Jasień Szadółki
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2301 MPSZP jednostek urbanistycznych A, B w dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk Kokoszki - plany wygasłe - - -
2302 MPSZP dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk Jasień - plany wygasłe - - -
2303 Uproszczony MPZP jednostki mieszkaniowej Gdańsk Kiełpinek - plany wygasłe - - -
2304 Zmiana MPOZP obszaru Gdańsk Południe, dotycząca zespołu dworsko-pałacowego przy ul. Jabłoniowej 47, działka nr 232/2 Uchwała RMG
Nr XXVI/280/95
dn. 09.11.1995
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1, poz. 2
dn. 1996.01.10
otwórz 0,60 MB
2305 Zmiana MPOZP dzielnicy mieszkaniowej Gdańsk-Kokoszki - rejon ul. Otomińskiej Uchwała RMG
Nr LXII/891/98
dn. 17.06.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 271
dn. 1998.08.31
otwórz 0,82 MB
2306 MPZP Kartuska Południe III - uchylony - - -
2307 MPZP Szadółki Zachód - rejon ul. Przywidzkiej, Jabłoniowej i Lubowidzkiej Uchwała RMG
Nr XXVIII/819/00
dn. 26.10.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 116, poz. 749
dn. 2000.12.18
otwórz 9,09 MB
2308 MPZP Kiełpinek - rejon ul. Szczęśliwej i Przytulnej - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie kolejnych planów)
- -
2309 MPZP Jasień - rejon ul. Jasieńskiej i Kartuskiej Uchwała RMG
Nr XXXIII/1038/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 621
dn. 2001.07.06
otwórz 0,33 MB
2310 MPZP rejonu ul. Kartuskiej i Kalinowej Uchwała RMG
Nr XXXIII/1033/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 596
dn. 2001.06.25
otwórz 0,35 MB
2311 MPZP Szadółki - rejon ul. Stężyckiej Uchwała RMG
Nr XXXV/1097/01
dn. 31.05.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 913
dn. 2001.10.01
otwórz 0,35 MB
2312 MPZP obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Strzyży" Uchwała RMG
Nr LVI/1900/06
dn. 26.10.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 35, poz. 506
dn. 2007.02.09
otwórz 2,71 MB
2313 MPZP rejonu Kiełpinka i Trasy W-Z Uchwała RMG
Nr LI/1753/06
dn. 25.05.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 79, poz. 1639
dn. 2006.07.27
otwórz 10,1 MB
2314 MPZP Szadółki - ulica tzw. "Nowa Stężycka" Uchwała RMG
Nr VIII/139/07
dn. 29.03.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 1734
dn. 2007.06.13
otwórz 4,8 MB
2315 MPZP Szadółki - rejon ul. Jabłoniowej i tzw. "Nowej Abrahama" Uchwała RMG
Nr XVI/478/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 160, poz. 3298
dn. 2003.12.13
otwórz 1,99 MB
2316 MPZP Jasień - rejon ulicy Źródlanej i Trasy W-Z - uchylony - - -
2317 MPZP Zabornia - rejon ulic Leszczynowej i Jabłoniowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/28/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 43, poz. 630
dn. 2003.03.24
otwórz 1,23 MB
2318 MPZP ulicy Nowej Abrahama na południe od ulicy Jabłoniowej Uchwała RMG
Nr LIII/1625/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 223
dn. 2003.02.12
otwórz 1,84 MB
2319 MPZP Migowo Piecki - rejon ul. Myśliwskiej i potoku Siedlickiego - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie kolejnych planów)
- -
2320 MPZP Szadółki - rejon ulicy Lubowidzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/123/03
dn. 27.02.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 62, poz. 948
dn. 2003.05.02
otwórz 2,09 MB
2321 MPZP rejonu ulic Zacnej i Szczodrej Uchwała RMG
Nr XXVIII/901/04
dn. 30.09.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 142, poz. 2513
dn. 2004.11.26
otwórz 1,50 MB
2322 MPZP Kiełpinek Wschód - rejon Stawu Wróbla i Potoku Jasień w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVII/391/07
dn. 29.11.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 25, poz. 731
dn. 2008.04.07
otwórz 5,01 MB
2323 Zmiana MPZP Kartuska Południe III - uchylony - - -
2324 MPZP Jasień - rejon ulicy Zwierzynieckiej Uchwała RMG
Nr LV/1870/06
dn. 28.09.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 29, poz. 428
dn. 2007.02.06
otwórz 9,96 MB
2325 MPZP Szadółki - rejon ulic Stężyckiej i Lubowidzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1820/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 129, poz. 2675
dn. 2006.12.13
otwórz 4,03 MB
2326 MPZP Szadółki - rejon Jabłoniowej i Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1650/06
dn. 16.02.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 72, poz. 1499
dn. 2006.07.10
otwórz 1,27 MB
2327 MPZP Piecki Migowo - rejon ulicy Myśliwskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1494/05
dn. 29.09.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 105, poz. 2111
dn. 2005.10.28
otwórz 5,68 MB
2328 MPZP Kiełpinek Wschód - rejon ulicy tzw. Nowej Myśliwskiej i Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1495/05
dn. 29.09.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 145, poz. 3433
dn. 2005.12.30
otwórz 1,01 MB
2329 MPZP ulicy tzw. "Nowej Bulońskiej" na północ od ulicy Kartuskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/733/08
dn. 28.08.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 110, poz. 2666
dn. 2008.10.16
otwórz 1
otwórz 2
2,80 MB
2330 MPZP Zabornia - rejon ulic Limbowej, tzw. "Nowej Jabłoniowej" i Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/67/07
dn. 18.01.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 64, poz. 932
dn. 2007.03.19
otwórz 4,31 MB
2331 MPZP Jasień - rejon ulicy Orzechowej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2332 MPZP Szadółki Zachód - rejon ul. Przywidzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/910/09
dn. 26.02.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 1521
dn. 2009.06.09
otwórz 3,66 MB
2333 MPZP Szadółki - Lubowidzka II w mieście Gdańsku - uchylony - - -
2334 MPZP Jasień Szadółki Wschód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1506/10
dn. 28.10.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 9, poz. 240
dn. 2011.01.24
otwórz 8,75 MB
2335 MPZP Jasień - rejon ulicy Pólnicy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/230/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 132, poz. 2606
dn. 2011.10.17
otwórz 4,67 MB
2336 MPZP Jasień - Leszczynowe Wzgórze w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2344)
- -
2337 MPZP Jasień Południe w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/610/12
dn. 27.09.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3417
dn. 2012.10.31
otwórz 7,07 MB
2338 MPZP Kiełpinek - rejon przy ulicy Przytulnej i Trasy W-Z w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1118/14
dn. 27.03.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1753
dn. 2014.04.30
otwórz 6,90 MB
2339 MPZP nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVI/1007/13
dn. 28.11.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 60
dn. 2014.01.07
otwórz 6,83 MB
2340 MPZP Piecki Migowo - rejon ulicy Królewskie Wzgórze w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1231/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2595
dn. 2014.07.29
otwórz 3,16 MB
2341 MPZP PKM - odcinek Staw Wróbla w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1408/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4389
dn. 2014.12.10
otwórz 2,47 MB
2342 MPZP PKM - odcinek Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1409/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4390
dn. 2014.12.10
otwórz 1,51 MB
2343 MPZP PKM - odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/26/15
dn. 29.01.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 711
dn. 2015.03.10
otwórz 1,70 MB
2344 MPZP Jasień - rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/851/16
dn. 24.11.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4603
dn. 2016.12.22
otwórz 5,07 MB
2345 MPZP Kiełpinek - rejon przystanku PKM w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/810/16
dn. 27.10.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4018
dn. 2016.11.29
otwórz 3,01 MB
2346 MPZP Jasień - rejon przystanku PKM w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1123/17
dn. 29.06.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2718
dn. 2017.07.19
otwórz 12,91 MB
2347 MPZP Jasień - rejon potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1475/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1997
dn. 2018.05.17
otwórz 10,4 MB
2348 MPZP Jasień - rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1474/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1762
dn. 2018.05.07
otwórz 1
otwórz 2
10,9 MB
8,8 MB
2349 MPZP Zakoniczyn - rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/883/16
dn. 19.12.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 200
dn. 2017.01.18
otwórz 1,68 MB
2350 MPZP Kiełpinek Jasień - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1433/18
dn. 22.02.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1562
dn. 2018.04.20
otwórz 4,5 MB
2351 MPZP Jasień - rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1321/17
dn. 30.11.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 132
dn. 2018.01.12
otwórz 12,0 MB
2352 MPZP Jasień - rejon ulicy płk. Pałubickiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/460/20
dn. 30.01.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1321
dn. 2020.03.10
otwórz 5,98 MB
2353 MPZP Szadółki - rejon ulicy Nowej Jabłoniowej w mieście Gdańsku Uchwała RMGNr LXX/1800/23 dn. 30.11.2023 Dz. U. Woj. Pom. poz. 6098
dn. 2023.12.27
otwórz 10,29 MB
2354 MPZP PKM - odcinek Kiełpinek Zachód II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVI/682/20
dn. 27.08.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4094
dn. 2020.10.02
otwórz 8,34 MB
2355 MPZP Jasień - rejon ulicy Jasieńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1246/22
dn. 28.04.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2222
dn. 2022.06.02
otwórz 2,57 MB
2356 MPZP Park Południowy - część zachodnia w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2357 MPZP Jasień - rejon ulicy Kartuskiej i Źródlanej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji