Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Olgi Goitowskiej
Dyrektor: Olga Goitowska
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 319
tel.: (+48 58) 323 70 80
fax: (+48 58) 323 70 63
Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Łukasza Kłosa
Z-ca Dyrektora: Łukasz Kłos
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr 320
tel.: (+48 58) 323 70 80
fax: (+48 58) 323 70 63
Grafika przedstawiająca anonimową kobietę
p. o. Z-cy Dyrektora: Anna Wołodźko
ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
pokój nr
tel.: (+48 58) 323 70 80
fax: (+48 58) 323 70 63

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: wgk@gdansk.gda.pl

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego

Metryczka publikacji