11 - Śródmieście Historyczne

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Śródmieście Historyczne
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1101 MPSZP części dzielnicy Gdańsk Śródmieście - plany wygasłe - - -
1102 MPZP Wyspa Spichrzów - Północ Uchwała RMG
Nr LXII/897/98
dn. 18.06.1998
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 74, poz. 371
dn. 1998.11.12
otwórz 1,53 MB
1103 MPZP Ołowianka Uchwała RMG
Nr V/83/99
dn. 28.01.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 45, poz. 181
dn. 1999.05.17
otwórz 11,93 MB
1104 Zmiana MPSZP 1101 - rejon ul. Dyrekcyjnej - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1154)
- -
1105 MPZP Śródmieście - Stara Stocznia - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1186)
- -
1106 Zmiana MPSZP Gdańsk Śródmieście dotycząca rejonu ul. Lektykarskiej - plany wygasłe - - -
1107 Zmiana MPSZP Gdańsk Śródmieście dotycząca rejonu ul. Stare Domki - uchylony - - -
1108 Zmiana MPSZP Gdańsk Śródmieście dotycząca rejonu ul. Augustyńskiego - plany wygasłe - - -
1109 MPZP Śródmieście - rejon Targu Siennego i Podwala Grodzkiego - uchylony - - -
1110 MPZP Śródmieście - rejon Głównego Miasta Uchwała RMG
Nr XI/266/03
dn. 10.07.2003

Wyrok sądu
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 100, poz. 1784
dn. 2003.08.27
otwórz 1
otwórz 2
3,06 MB
1111 MPZP Śródmieście - rejon Grodziska Uchwała RMG
Nr XXXVI/1154/01
dn. 21.06.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 68, poz. 808
dn. 2001.08.17
otwórz 2,72 MB
1112 MPZP Śródmieście - rejon ul. Długie Ogrody Uchwała RMG
Nr XXIV/700/00
dn. 15.06.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 88, poz. 570
dn. 2000.09.18
otwórz 1,37 MB
1113 Śródmieście - rejon Dolnego Miasta Uchwała RMG
Nr XXXV/1053/05
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 10030
dn. 2005.06.01
otwórz 1,37 MB
1114 MPZP Wyspa Spichrzów - Południe i Stare Przedmieście Uchwała RMG
Nr XLIX/1463/02
dn. 23.05.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 44, poz. 1049
dn. 2002.07.05
otwórz 4,07 MB
1116 MPZP Śródmieście - rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1324/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 86, poz. 1742
dn. 2005.09.13
otwórz 3,41 MB
1117 MPZP Śródmieście - rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów Uchwała RMG
Nr XXXIX/1325/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 82, poz. 1644
dn. 2005.08.30
otwórz 4,04 MB
1118 Zmiana MPZP Ołowianka - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 11109)
- -
1119 MPZP Śródmieście - rejon ul. Piwna i Kaletnicza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1624/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 216
dn. 2003.02.10
otwórz 0,19 MB
1120 MPZP Śródmieście - rejon Targu Węglowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1242/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 85, poz. 1715
dn. 2005.09.08
otwórz 1,81 MB
1121 MPZP Śródmieście - rejon ul. Podwale Przedmiejskie w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1122 MPZP Śródmieście - rejon ul. Grodzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1623/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 22, poz. 215
dn. 2003.02.10
otwórz 0,68 MB
1123 MPZP Śródmieście - rejon Biskupiej Górki Uchwała RMG
Nr XLI/1361/05
dn. 25.08.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2050
dn. 2005.10.19
otwórz 3,12 MB
1124 MPZP Śródmieścia - rejon Dolnego Miasta części mieszkaniowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1775/06
dn. 29.06.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 97, poz. 2010
dn. 2006.09.15
otwórz 7,75 MB
1125 MPZP Gdańsk Nowe Miasto - Północ Uchwała RMG
Nr XXVIII/902/04
dn. 30.09.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2421
dn. 2004.11.15
otwórz 3,01 MB
1126 MPZP Stare Miasto - Osiek w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/656/04
dn. 29.04.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 79, poz. 1475
dn. 2004.06.30
otwórz 1,20 MB
1127 MPZP Śródmieście - rejon Dolnego Miasta, Reduta Żbik w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/316/03
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2462
dn. 2003.11.07
otwórz 0,91 MB
1128 MPZP Gdańsk Nowe Miasto - Stocznia, Plac Solidarności Uchwała RMG
Nr XXVIII/903/04
dn. 30.09.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138, poz. 2422
dn. 2004.11.15
otwórz 2,60 MB
1129 MPZP Śródmieście - gazownia w rejonie ujścia Motławy Uchwała RMG
Nr XXXI/990/04
dn. 25.11.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 7, poz. 145
dn. 2005.01.24
otwórz 0,83 MB
1130 Zmiana MPZP Śródmieście w rejonie Grodziska w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1131 MPZP Śródmieście - rejon targowiska przy ul. Elbląskiej Uchwała RMG
Nr XII/315/03
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 120, poz. 2129
dn. 2003.10.16
otwórz 1,92 MB
1132 MPZP Śródmieście - rejon ulic Chłodnej i Sadowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/455/03
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 149, poz. 2633
dn. 2003.11.26
otwórz 1,48 MB
1133 MPZP Śródmieście - rejon ulicy Zawodników w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/454/03
dn. 30.10.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 155, poz. 2815
dn. 2003.12.10
otwórz 1,54 MB
1134 MPZP Śródmieście - rejon ul. Okopowej - uchylony - - -
1135 MPZP Śródmieście - rejon wiaduktu Błędnik Uchwała RMG
Nr XLIII/1525/05
dn. 27.10.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 7, poz. 105
dn. 2006.01.19
otwórz 1,62 MB
1136 MPZP Śródmieście - rejon węzła komunikacyjnego Brama Oliwska Uchwała RMG
Nr VII/109/07
dn. 26.02.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 98, poz. 1547
dn. 2007.05.21
otwórz 2,68 MB
1137 MPZP Śródmieście - rejon ulicy Strzeleckiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1157/05
dn. 31.03.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 60, poz. 1123
dn. 2005.06.20
otwórz 0,58 MB
1138 MPZP Śródmieście - rejon ul. Długie Ogrody i Szafarnia Uchwała RMG
Nr XLVI/1601/05
dn. 22.12.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 37, poz. 742
dn. 2006.04.05
otwórz 0,98 MB
1139 MPZP Śródmieście - rejon Głównego Miasta, Teatr Elżbietański w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/110/07
dn. 26.02.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 1555
dn. 2007.05.22
otwórz 3,04 MB
1140 MPZP Śródmieście - rejon ulic Pańskiej i Świętojańskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1141 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon ulicy Chmielnej i ulicy Pszennej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1142 MPZP Stare Miasto - rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1143 Zmiana MPZP Śródmieścia w rejonie Biskupiej Górki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/113/07
dn. 26.02.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 98, poz. 1550
dn. 2007.06.20
otwórz 3,51 MB
1144 MPZP Śródmieście - rejon mariny przy ulicy Szafarnia w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1145 MPZP Śródmieście - rejon ulic Na Stępce, Angielska Grobla i Długa Grobla w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 1196)
- -
1146 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Chmielnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1507/10
dn. 28.10.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 147, poz. 2841
dn. 2010.11.30
otwórz 6,91 MB
1147 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon ulicy Spichrzowej i ulicy Żytniej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/682/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 2361
dn. 2008.08.18
otwórz 1,13 MB
1148 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon ulicy Podwale Przedmiejskie w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1149 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon ulic Toruńskiej i Chmielnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/802/08
dn. 30.10.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 11, poz. 274
dn. 2009.01.26
otwórz 1,09 MB
1150 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon dawnego dworca Kłodno w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/855/16
dn. 24.11.2016
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2016, poz. 4619
dn. 23.12.2016
otwórz 3,90 MB
1151 MPZP Stare Przedmieście - rejon Św. Gertrudy i bastionu Żubr w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVII/392/07
dn. 29.11.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 20, poz. 530
dn. 2008.03.14
otwórz 4,83 MB
1152 MPZP Śródmieście - Stara Stocznia II w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1153 MPZP Śródmieście - rejon ulic Łąkowej i Sadowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XX/480/08
dn. 28.02.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 47, poz. 1342
dn. 2008.06.05
otwórz 2,80 MB
1154 MPZP Śródmieście - rejon ulic Jana z Kolna i Dyrekcyjnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/285/11
dn. 29.09.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 149, poz. 3076
dn. 2011.11.10
otwórz 10,8 MB
1155 MPZP Śródmieście - rejon ulicy Grodzkiej i ulicy Sukienniczej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1252/09
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 36, poz. 600
dn. 2010.03.15
otwórz 1,36 MB
1156 MPZP Śródmieście - rejon ulic Mieszczańskiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1024/09
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 101, poz. 2008
dn. 2009.08.04
otwórz 0,87 MB
1157 MPZP Śródmieście - rejon Stoczni Północnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1023/09
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 106, poz. 2084
dn. 2009.08.11
otwórz 1,45 MB
1158 MPZP Stare Przedmieście - rejon ulic Żabi Kruk i Rzeźnickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1160/09
dn. 29.10.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 11, poz. 205
dn. 2010.01.25
otwórz 6,36 MB
1159 MPZP Dolne Miasto - Bastion Miś w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XL/1143/09
dn. 24.09.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 147, poz. 2736
dn. 2009.10.30
otwórz 1,46 MB
1160 MPZP Śródmieście - rejon ulic Górka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1247/09
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 36, poz. 596
dn. 2010.03.15
otwórz 0,76 MB
1161 MPZP Śródmieście - rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1332/10
dn. 29.04.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1670
dn. 2010.06.25
otwórz 1,94 MB
1162 MPZP Śródmieście - Grodzisko, rejon ulicy 3-go Maja nr 9A w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIV/1251/09
dn. 30.12.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 36, poz. 599
dn. 2010.03.15
otwórz 0,54 MB
1163 MPZP Śródmieście - rejon ulic Długie Ogrody i Łąkowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VII/60/11
dn. 17.02.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 1216
dn. 2011.05.11
otwórz 5,17 MB
1164 MPZP Stare Miasto - Osiek, rejon ulicy Wałowej i Łagiewniki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/37/11
dn. 13.01.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 37, poz. 872
dn. 2011.04.06
otwórz 4,16 MB
1165 MPZP Śródmieście - rejon ulicy Szerokiej 56/57 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/232/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2731
dn. 2011.10.19
otwórz 2,32 MB
1166 MPZP Główne Miasto - rejon Teatru Wybrzeże w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/234/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 169, poz. 3758
dn. 2011.12.15
otwórz 2,55 MB
1167 MPZP Główne Miasto - rejon Ratusza Głównego Miasta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/233/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 132, poz. 2605
dn. 2011.10.17
otwórz 2,75 MB
1168 MPZP Główne Miasto - rejon kościoła św. Mikołaja w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/284/11
dn. 29.09.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 151, poz. 3148
dn. 2011.11.16
otwórz 1,86 MB
1170 MPZP Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/579/12
dn. 30.08.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3102
dn. 2012.10.09
otwórz 3,41 MB
1171 MPZP Stare Miasto - Osiek, rejon ulic Panieńskiej i Browarnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/608/12
dn. 27.09.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3339
dn. 2012.10.25
otwórz 877 KB
1172 MPZP Stare Przedmieście - rejon ulic Rzeźnickiej i Kocurki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1227/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2594
dn. 2014.07.29
otwórz 1,73 MB
1173 MPZP Śródmieście - rejon ulic Długie Ogrody i Św. Barbary w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/608/13
dn. 16.12.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 218
dn. 2014.01.21
otwórz 3,45 MB
1174 MPZP Śródmieście - rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1402/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4235
dn. 2014.12.02
otwórz 1,73 MB
1175 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Pożarniczej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1117/14
dn. 27.03.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1850
dn. 2014.05.13
otwórz 2,10 MB
1176 MPZP Stare Miasto - Muzeum II Wojny Światowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1402/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4299
dn. 2014.12.08
otwórz 1,84 MB
1177 MPZP Stare Przedmieście - rejon ulicy Lastadia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/24/15
dn. 29.01.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 714
dn. 2015.03.10
otwórz 2,42 MB
1178 MPZP Śródmieście - Bastion Św. Elżbiety w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1179 MPZP Młode Miasto - w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1180 MPZP Sienna Grobla - rejon ulic Zabłotnej i Długiej Grobli w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/371/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3652
dn. 2015.12.01
otwórz 2,10 MB
1181 MPZP Główne Miasto - rejon ulicy Św. Ducha i ław mięsnych w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/372/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3322
dn. 2015.11.10
otwórz 1,54 MB
1182 MPZP Główne Miasto - rejon ulic Św. Ducha i Mokrej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/368/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3283
dn. 2015.11.02
otwórz 1,56 MB
1183 MPZP Główne Miasto - rejon ulicy Mariackiej 1 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/369/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3321
dn. 2015.11.10
otwórz 2,49 MB
1184 MPZP Główne Miasto - rejon ulicy Kleszej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/370/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3318
dn. 2015.11.09
otwórz 1,33 MB
1185 MPZP Stare Miasto - Brabank w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/809/16
dn. 27.10.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4017
dn. 2016.11.29
otwórz 4,65 MB
1186 MPZP Młode Miasto - Gazownia II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1085/17
dn. 25.05.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2569
dn. 2017.07.07
otwórz 7,70 MB
1187 MPZP Stare Miasto - rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVIII/712/16
dn. 25.08.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3384
dn. 2016.10.13
otwórz 1,69 MB
1188 MPZP Stare Przedmieście - rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XX/514/20
dn. 27.02.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1811
dn. 2020.04.08
otwórz 5,96 MB
1189 MPZP Stare Przedmieście - rejon ulic Toruńskiej i Kocurki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1681/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4368
dn. 2018.11.13
otwórz 4,7 MB
1190 MPZP Główne Miasto - rejon ulicy Szerokiej i Szklary w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1560/18
dn. 28.06.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3330
dn. 2018.08.20
otwórz 4,4 MB
1191 MPZP Grodzisko - Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1192 MPZP Główne Miasto - rejon ulicy Grząskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/900/17
dn. 12.01.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 905
dn. 2017.03.09
otwórz 1,54 MB
1193 MPZP Dolne Miasto - rejon Akademii Muzycznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/32/19
dn. 31.01.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1132
dn. 2019.03.07
otwórz 11,0 MB
1194 MPZP Stare Miasto - rejon ulicy Sierocej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1162/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3492
dn. 2017.10.12
otwórz 4,56 MB
1195 MPZP Dolne Miasto - rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1400/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 760
dn. 2018.03.02
otwórz 3,6 MB
1196 MPZP Długie Ogrody - rejon dawnych zakładów mięsnych w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/942/21
dn. 24.06.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2986
dn. 2021.07.30
otwórz 6,57 MB
1197 MPZP Śródmieście - rejon ulic 3 Maja i Kurkowej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1198 MPZP Główne Miasto - rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1399/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 863
dn. 2018.03.12
otwórz 3,1 MB
1199 MPZP Wyspa Spichrzów - rejon Stągwi Mlecznych w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/254/19
dn. 29.08.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4458
dn. 2019.10.07
otwórz 4,8 MB
11100 MPZP Zamczysko - rejon ulicy Rycerskiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
11101 MPZP Ołowianka - część południowa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVIII/712/20
dn. 24.09.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4445
dn. 2020.10.29
otwórz 4,84 MB
11102 MPZP Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1015/21
dn. 30.09.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3964
dn. 2021.11.08
otwórz 9,68 MB
11103 MPZP Długie Ogrody - rejon ulicy Długa Grobla w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/848/21
dn. 25.02.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1345
dn. 2021.04.14
otwórz 10,25 MB
11104 MPZP Góra Gradowa - Centrum Hewelianum w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
11105 MPZP Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1014/21
dn. 30.09.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3963
dn. 2021.11.08
otwórz 10,18 MB
11106 MPZP Śródmieście - rejon dworca autobusowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIII/1318/22
dn. 25.08.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3585
dn. 2022.10.04
otwórz 4,09 MB
11107 MPZP Sienna Grobla - rejon ulic Wiesława i Siennickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1717/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4330
dn. 2023.09.27
otwórz 10,7 MB
11108 MPZP Biskupia Górka - część zachodnia w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
11109 MPZP Ołowianka - część centralna i północna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1716/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4329
dn. 2023.09.27
otwórz 6,97 MB
11110 MPZP Młode Miasto - rejon ulicy Jana z Kolna w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
11111 MPZP Śródmieście - rejon ulicy 3 Maja w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXV/1914/24
dn. 21.03.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1852
dn. 2024.04.10
otwórz 1,28 MB
11112 MPZP Stare Miasto - rejon ulic Wałowej i Rybaki Górne w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXXIII/1879/24
dn. 29.02.2024
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1495
dn. 2024.03.25
otwórz 2,73 MB
11113 MPZP Długie Ogrody - rejon ulic Szopy i Łąkowej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji