Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

04 - Nowy Port

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Nowy Port
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0401 MPSZP jednostki urbanistycznej Nowy Port w Gdańsku - plany wygasłe - - -
0402 MPZP Nowy Port - rejon Wolnocłowego Obszaru Celnego Uchwała RMG
Nr XXXVI/1153/2001
dn. 21.06.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 70, poz. 833
dn. 2001.08.28
otwórz 1,25 MB
0403 MPZP Nowy Port - Wolny Obszar Celny-Zachód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/1052/2005
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 49, poz. 976
dn. 2005.05.23
otwórz 4,59 MB
0404 MPZP Nowy Port - Zachód Uchwała RMG
Nr XII/319/2003
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 131, poz. 2296
dn. 2003.10.31
otwórz 3,44 MB
0405 MPZP Nowy Port - Wschód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/715/2004
dn. 27.05.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 88, poz. 1620
dn. 2004.07.23
otwórz 4,30 MB
0406 MPZP części dzielnicy Nowy Port w rejonie ulicy Wyzwolenia 48 i 49 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/836/2008
dn. 27.11.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 15, poz. 351
dn. 2009.02.02
otwórz 1,30 MB
0407 MPZP Nowy Port - rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/576/2012
dn. 30.08.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3112
dn. 2012.10.09
otwórz 3,42 MB
0408 MPZP Nowy Port - rejon ul. Wyzwolenia 8, teren Zespołu Szkół Morskich w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1295/2014
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3252
dn. 2014.10.02
otwórz 1,65 MB
0409 MPZP Nowy Port - rejon ulicy Na Zaspę 31a, teren Zaspołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1013/17
dn. 25.04.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2004
dn. 2017.05.29
otwórz 2,85 MB
0410 MPZP Nowy Port - Letnica - rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVII/359/19
dn. 28.11.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 117
dn. 2020.01.07
otwórz 9,30 MB
0411 MPZP Nowy Port - rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0412 MPZP Nowy Port - rejon ulicy Wilków Morskich w mieście Gdańsku - nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)
- -
0413 MPZP Nowy Port - rejon ulicy Wyzwolenia 41 w mieście Gdańsku - nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)
- -
0414 MPZP Nowy Port - rejon ulic Kasztanowej i Wyzwolenia w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -