01 - Oliwa Dolna

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Oliwa Dolna
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0101 MPSZP Pasa Nadmorskiego - części Zachodniej w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
0102 MPSZP Gdańsk - Oliwa Dolna - plany wygasłe - - -
0103 MPZP Czarny Dwór 10 Uchwała RMG
Nr XIX/585/2000
dn. 2000.02.24
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 42, poz. 258
dn. 2000.04.26
otwórz 1,05 MB
0104 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Oliwa Dolna dotycząca rejonu ul. Kołobrzeskiej 41, róg Krynickiej Uchwała RMG
Nr XXXIII/391/1996
dn. 1996.04.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 10, poz. 38
dn. 1996.05.06
otwórz 0,7 MB
0105 Zmiana planu Oliwa Dolna - rejon ul. Chłopskiej i Czerwonego Dworu Uchwała RMG
Nr XXIV/701/2000
dn. 2000.06.15
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 615
dn. 2000.10.05
otwórz 0,16 MB
0106 MPZP Jelitkowo - rejon ul. Wypoczynkowej Uchwała RMG
Nr XVII/556/1999
dn. 1999.12.30
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 45, poz. 278
dn. 2000.05.08
otwórz 0,65 MB
0107 MPZP Jelitkowo - rejon ul. Jelitkowskiej i Bursztynowej - uchylony - - -
0108 MPZP rejonu ul. Bałtyckiej Uchwała RMG
Nr VIII/178/03
dn. 2003.04.24
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 88, poz. 1526
fn. 2003.07.16
otwórz 1,13 MB
0109 MPZP Jelitkowo - rejon ul. Orłowskiej Uchwała RMG
Nr XXXV/1103/01
dn. 2001.05.31
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 76, poz. 915
dn. 2001.10.01
otwórz 0,98 MB
0110 MPZP Oliwa Dolna - rejon ul. Bora Komorowskiego i Chociszewskiego Uchwała RMG
Nr XXXII/1002/01
dn. 2001.02.22
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 30, poz. 315
dn. 2001.04.05
otwórz 0,77 MB
0111 MPZP rejonu "Drogi Czerwonej" na odcinku od drogi "Nowej Abrahama" do drogi "Nowej Spacerowej" w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/688/08
dn. 2008.06.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 2362
dn. 2008.08.18
otwórz 2,69 MB
0112 MPZP rejonu "Drogi Zielonej" na odcinku od al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/473/03
dn. 2003.12.04
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 159, poz. 3165
dn. 2003.12.12
otwórz 3,04 MB
0113 MPZP Oliwa - rejon ulicy Pomorskiej Uchwała RMG
Nr X/251/03
dn. 2003.06.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 106, poz. 1909
dn. 2003.09.11
otwórz 2,58 MB
0114 MPZP Oliwa - rejon ul. Poznańskiej Uchwała RMG
Nr VIII/179/03
dn. 2003.04.24
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 88, poz. 1527
dn. 2003.07.16
otwórz 1,07 MB
0115 MPZP Oliwa - rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/85/03
dn. 2003.01.23
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 756
dn. 2003.04.09
otwórz 1,21 MB
0116 MPZP Jelitkowo - rejon Parku Zdrojowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIII/658/04
dn. 2004.04.29
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 79, poz. 1476
dn. 2004.06.30
otwórz 1,53 MB
0117 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulicy Beniowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1159/05
dn. 2005.03.31
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 991
dn. 2005.05.21
otwórz 3,68 MB
0118 MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ulicy Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1624/06
dn. 2006.01.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 63, poz. 1307
dn. 2006.06.14
otwórz 4,00 MB
0119 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulicy Gospody w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/417/03
dn. 2003.09.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 146, poz. 2592
dn. 2003.11.21
otwórz 1,40 MB
0120 MPZP Oliwa - rejon ul. Jelitkowskiej II w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0121 MPZP Jelitkowo - rejon ul. Piastowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/447/03
dn. 2003.10.30
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 144, poz. 2563
dn. 2003.11.17
otwórz 1,43 MB
0122 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1359/05
dn. 2005.08.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2051
dn. 2005.10.19
otwórz 2,04 MB
0123 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulicy Subisława w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1321/05
dn. 2005.06.30
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1845
dn. 2005.09.22
otwórz 1,63 MB
0124 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulicy Krzywoustego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/1240/05
dn. 2005.04.28
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1844
dn. 2005.09.22
otwórz 1,05 MB
0125 MPZP Pas Nadmorski - rejon ulic Czarny Dwór, Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1905/06
dn. 2006.10.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 35, poz. 505
dn. 2007.02.09
otwórz 2,61 MB
0126 MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/865/13
dn. 2013.06.25
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3051
dn. 2013.07.13
otwórz 8,82 MB
0127 MPZP Oliwa Dolna - rejon ul. Dąbrowszczaków w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1776/06
dn. 2006.06.29
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2201
dn. 2006.08.23
otwórz 1,5 MB
0128 MPZP Jelitkowo - rejon ul. Wypoczynkowej II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1773/06
dn. 2006.06.29
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 90, poz. 1880
dn. 2006.08.24
otwórz 2,12 MB
0129 MPZP Oliwa Dolna - rejon ul. Śląskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/587/08
dn. 2008.04.28
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 66, poz. 1836
dn. 2008.07.07
otwórz 1,19 MB
0130 MPZP Pasa Nadmorskiego - rejon ulicy Hallera II w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0131 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Krynickiej i Kołobrzeskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1121/14
dn. 2014.03.27
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1744
dn. 2014.04.29
otwórz 3,32 MB
0132 MPZP Żabianka - rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0133 MPZP Jelitkowo - rejon ulicy Nadmorskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/912/09
dn. 2009.02.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 48, poz. 959
dn. 2009.04.02
otwórz 0,59 MB
0134 MPZP Przymorze Małe - rejon ulic Droszyńskiego i Śląskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/239/11
dn. 2011.08.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 131, poz. 2604
dn. 2011.10.14
otwórz 3,08 MB
0135 MPZP Przymorze - rejon ulicy Jagiellońskiej 46 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1438/10
dn. 2010.08.26
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 122, poz. 2350
dn. 2010.10.04
otwórz 1,22 MB
0136 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulicy Pomorskiej 68 w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie MPZP 0154)
- -
0137 MPZP Jelitkowo - rejon ulicy Błękitnej i Bursztynowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/228/11
dn. 2011.08.25
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 120, poz. 2421
dn. 2011.10.17
otwórz 3,17 MB
0138 MPZP Jelitkowo - rejon Parku Zdrojowego II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/811/16
dn. 2016.10.27
Dz. U. Woj. Pom. poz. 25
dn. 2017.01.03
otwórz 4,15 MB
0140 MPZP Jelitkowo - rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/827/13
dn. 2013.05.23
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2729
dn. 2013.07.05
otwórz 7,0 MB
0141 MPZP Jelitkowo - rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/703/12
dn. 2012.12.17
Dz. U. Woj. Pom. poz. 302
dn. 2013.01.14
otwórz 5,2 MB
0142 MPZP Przymorze Wielkie - rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0143 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Orłowskiej i Wejhera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/230/15
dn. 2015.05.28
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2104
dn. 2015.07.07
otwórz 1,48 MB
0144 MPZP Jelitkowo - rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/854/16
dn. 2016.11.24
Dz. U. Woj. Pom. poz. 61
dn. 2017.01.10
otwórz 2,53 MB
0145 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIII/259/19
dn. 2019.08.29
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4466
dn. 2019.10.07
otwórz 4,7 MB
0146 MPZP Jelitkowo - rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0147 MPZP Jelitkowo - wejścia na plażę nr 75, 76, 77 i 78 na przedłużeniu ul. Jantarowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1472/18
dn. 2018.03.19
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1646
dn. 2018.04.26
otwórz 2,9 MB
0148 MPZP Jelitkowo - wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/986/17
dn. 2017.03.30
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1540
dn. 2017.05.04
otwórz 2,16 MB
0149 MPZP Jelitkowo - wejście na plażę nr 60 w rejonie ul. Jantarowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1471/18
dn. 2018.03.29
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1819
dn. 2018.05.09
otwórz 2,4 MB
0150 MPZP Przymorze - rejon ulic Chłopskiej i Bora Komorowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1158/17
dn. 2017.08.31
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3489
dn. 2017.10.12
otwórz 3,67 MB
0151 MPZP Żabianka - rejon ulic Pomorskiej i Gospody w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0152 MPZP Jelitkowo - rejon ulic Pomorskiej i Kaplicznej w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony uchwałą o przystąpienie do MPZP 0158)
- -
0153 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulic Subisława i Ziemowita w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0154 MPZP Oliwa Dolna - rejon ulicy Pomorskiej 68 II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVII/358/19
dn. 2019.11.28
Dz. U. Woj. Pom. poz. 116
dn. 2020.01.07
otwórz 3,53 MB
0155 MPZP rejonu tzw. „Zielonego Bulwaru” na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Arena w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0156 MPZP Przymorze Małe - rejon ulic Szczecińskiej i Słupskiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0157 MPZP rejonu hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1407/22
dn. 2022.11.24
Dz. U. Woj. Pom. poz. 5264
dn. 2022.12.21
otwórz 7,32 MB
0158 MPZP Jelitkowo - rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1155/22
dn. 2022.03.03
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1367
dn. 2022.04.07
otwórz 6,48 MB
0159 MPZP Przymorze Wielkie - rejon ulicy Obrońców Wybrzeża w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0160 MPZP Żabianka - rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1711/23
dn. 2023.08.31
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4315
dn. 2023.09.26
otwórz 9,1 MB
Metryczka publikacji