Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Projektów Inwestycyjnych

Zdjęcie pełniącego obowiązki dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Artura Lemańskiego

Dyrektor: Artur Lemański

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 404
tel.: (+48 58) 526 80 00

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Natalii Jaworskiej

Z-ca Dyrektora: Natalia Jaworska

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 403
tel.: (+48 58) 526 80 00

 

Zdjęcie zastępcy dyrektora Wydziału Projektów Inwestycyjnych Katarzyna Drozd-Wiśniewska

Z-ca Dyrektora: Katarzyna Drozd-Wiśniewska

 

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 401
tel.: (+48 58) 526 80 19

Książka telefoniczna wydziału

Sekretariat wydziału:

Poczta elektroniczna sekretariatu: wpi@gdansk.gda.pl
tel.: (+48 58) 526 80 00 

Metryczka publikacji