08 - Wrzeszcz Górny

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Wrzeszcz Górny
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0801 MPSZP Gdańsk Wrzeszcz - rejon Akademii Medycznej - plany wygasłe - - -
0802 MPSZP Wrzeszcza Centrum w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
0803 Zmiana MPSZP Gdańsk Wrzeszcz - rejon Akademii Medycznej, obejmująca teren zawarty między Aleją Zwycięstwa, ulicami: Towarową i Hallera oraz projektowaną trasą Nowa Politechniczna Uchwała RMG
Nr XLII/511/96
dn. 19.12.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 19, poz. 52
dn. 1997.05.06
otwórz 0,42 MB
0804 Zmiana MSPZP Wrzeszcz Centrum w rejonie ul. Jaśkowa Dolina 33-37 - uchylony -
(przez zatwierdzenie 0828)
- -
0805 MPZP Wrzeszcz - Strzyża I Uchwała RMG
Nr LI/1516/02
dn. 11.07.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 1317
dn. 2002.08.20
otwórz 2,43 MB
0806 Wrzeszcz - byłe koszary przy ul. Słowackiego Uchwała RMG
Nr LIV/1825/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 137, poz. 2812
dn. 2006.12.21
otwórz 4,3 MB
0807 MPZP Wrzeszcz - rejon ul. Matejki Uchwała RMG
Nr XXXIII/1047/01
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 606
dn. 2001.06.28
- -
0808 MPZP rejonu ul. Do Studzienki i Miszewskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/32/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 44, poz. 656
dn. 2003.03.28
otwórz 1,32 MB
0809 MPZP rejonu ulic Traugutta i Smoluchowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/31/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 6, poz. 67
dn. 2003.01.10
otwórz 961 KB
0810 MPZP rejonu Drogi Czerwonej od ul. Wyspiańskiego do przystanku SKM Gdańsk-Stocznia Uchwała RMG
Nr XI/270/03
dn. 10.07.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 112, poz. 2010
dn. 2003.09.24
otwórz 4,8 MB
0811 MPZP Gaju Gutenberga w Gdańsku Wrzeszczu Uchwała RMG
Nr XIX/571/04
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 41, poz. 820
dn. 2004.04.07
otwórz 1,85 MB
0812 MPZP Strzyża Górna w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0813 MPZP ulicy Słowackiego - odcinek dolny w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/483/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 160, poz. 3301
dn. 2003.12.13
otwórz 3,81 MB
0814 MPZP Wrzeszcz Centrum - rejon ulicy Uphagena i alei Grunwaldzkiej Uchwała RMG
Nr XXXI/989/04
dn. 25.11.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 3, poz. 42
dn. 2005.01.10
otwórz 4,27 MB
0815 MPZP Aniołki - rejon ulic Dębowej i Powstańców Warszawskich w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/481/03
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 160, poz. 3300
dn. 2003.12.13
otwórz 2,45 MB
0816 MPZP Aniołki - rejon ulic Dębinki i Elizy Orzeszkowej Uchwała RMG
Nr VII/145/03
dn. 27.03.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 1372
dn. 2003.07.02
otwórz 506 KB
0817 MPZP Aniołki - rejon ulic Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1554/05
dn. 24.11.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 43, poz. 844
dn. 2006.04.24
otwórz 3,27 MB
0818 MPZP Aniołki - rejon ulic Marii Skłodowskiej Curie i Juliana Tuwima w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1826/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 18, poz. 461
dn. 2007.01.26
otwórz 4,27 MB
0819 MPZP Wrzeszcz Centrum - rejon ulic Klonowej, Grunwaldzkiej, Romana Dmowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1331/10
dn. 29.04.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 91, poz. 1735
dn. 2010.07.02
otwórz 7,66 MB
0820 MPZP Wrzeszcz Centrum - rejon ul. Tadeusza Kościuszki, Grunwaldzkiej, Antoniego Lendziona w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/710/04
dn. 27.05.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 1563
dn. 2004.07.13
otwórz 1,98 MB
0821 MPZP rejonu ulic Dolne Migowo i Franciszka Rakoczego - uchylony -
(kontynuacja w planie 0836)
- -
0822 MPZP rejonu ulicy Migowskiej w Gdańsku Wrzeszczu - uchylony -
(kontynuacja w planie 0837)
- -
0823 MPZP rejonu przystanku SKM Gdańsk-Politechnika w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/623/04
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 1117
dn. 2004.05.14
otwórz 2,30 MB
0824 Rejon polany leśnej Srebrnik Uchwała RMG
Nr XLI/1357/05
dn. 25.08.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 106, poz. 2147
dn. 2005.11.02
otwórz 3,67 MB
0825 MPZP Wrzeszcz - rejon ulicy Srebrniki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1553/05
dn. 24.11.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 8, poz. 111
dn. 2006.01.23
otwórz 1,47 MB
0826 MPZP Wrzeszcz - rejon ulic Wita Stwosza i alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/36/06
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 750
dn. 2007.02.26
otwórz 3,42 MB
0827 MPZP Wrzeszcz - rejon alei Grunwaldzkiej i ulicy Braci Lewoniewskich w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/264/07
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2874
dn. 2007.11.16
otwórz 3,21 MB
0828 MPZP Wrzeszcz - rejon ulicy Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/734/08
dn. 28.08.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 113, poz. 2707
dn. 2008.10.22
otwórz 2,28 MB
0829 MPZP Strzyża wraz z ulicą tzw. Nową Abrahama w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0830 MPZP Wrzeszcz - rejon alei Zwycięstwa i ulicy Towarowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/689/08
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 92, poz. 2363
dn. 2008.08.18
otwórz 2,95 MB
0831 MPZP Wrzeszcz - rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/870/08
dn. 18.12.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 40, poz. 751
dn. 2009.03.18
otwórz 4,74 MB
0832 MPZP Wrzeszcz - osiedle Strzyża część południowa w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/886/09
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 992
dn. 2009.04.07
otwórz 6,83 MB
0833 MPZP Wrzeszcz - osiedle Strzyża część północna w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXV/503/12
dn. 23.04.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1917
dn. 2012.06.01
otwórz 18 MB
0834 MPZP Brętowo - obszar przebiegu planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/801/08
dn. 30.10.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 136, poz. 3451
dn. 2008.12.22
otwórz 484 KB
0835 MPZP Wrzeszcz - osiedle Strzyża, rejon placu Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/638/12
dn. 25.10.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3834
dn. 2012.11.29
otwórz 3,32 MB
0836 MPZP Brętowo - rejon ulicy Dolne Migowo, odcinek południowy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1021/09
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2101
dn. 2009.08.12
otwórz 2,41 MB
0837 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Jaśkowa Dolina, Wileńskiej i Migowskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/1159/09
dn. 29.10.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 11, poz. 204
dn. 2010.01.25
otwórz 1,61 MB
0838 MPZP Wrzeszcz Aniołki - rejon stadionu Lechii pomiędzy ulicami Traugutta i Smoluchowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr VI/36/11
dn. 13.01.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 1207
dn. 2011.05.10
otwórz 13,6 MB
0839 MPZP Wrzeszcz - rejon ul. Topolowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1397/10
dn. 24.06.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 95, poz. 1838
dn. 2010.07.16
otwórz 1,81 MB
0840 MPZP Wrzeszcz - Osiedle Strzyża, rejon byłej piekarni "Rogalik" pomiędzy nasypem kolejowym, a aleją Grunwaldzką w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXI/404/11
dn. 22.12.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 244
dn. 2012.01.20
otwórz 5,47 MB
0841 MPZP Wrzeszcz - rejon ulicy Stefana Batorego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr X/125/11
dn. 28.04.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 69, poz. 1496
dn. 2011.06.09
otwórz 6,37 MB
0842 MPZP Wrzeszcz - rejon ulicy Jesionowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1047/13
dn. 16.12.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 346
dn. 2014.01.30
otwórz 3,49 MB
0843 MPZP Wrzeszcz - ul. Uphagena 21 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/235/11
dn. 25.08.2011
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 120, poz. 2422
dn. 2011.09.26
otwórz 1,66 MB
0844 MPZP Wrzeszcz - rejon ulicy Braci Lewoniewskich i ulicy Kościuszki na zapleczu dawnej Kolonii - uchylony - - -
0845 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulicy Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLI/898/13
dn. 29.08.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3395
dn. 2013.09.25
otwórz 5,2 MB
0846 MPZP Strzyża - rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1403/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4384
dn. 2014.12.10
otwórz 3,0 MB
0847 MPZP Niedźwiednik - rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/25/15
dn. 29.01.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 833
dn. 2015.03.17
otwórz 4,22 MB
0848 MPZP PKM - odcinek Wrzeszcz w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVIII/1404/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4388
dn. 2014.12.10
otwórz 6,42 MB
0849 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulicy Traugutta i ulicy Sobieskiego w mieście Gdańsku - uchylony - - -
0850 MPZP Wrzeszcz Górny - Kolonia Abegga w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/373/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3323
dn. 2015.11.10
otwórz 3,86 MB
0851 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/527/16
dn. 28.01.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 923
dn. 2016.03.04
otwórz 3,01 MB
0852 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulicy Sosnowej 2 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/374/15
dn. 24.09.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3324
dn. 2015.11.10
otwórz 2,33 MB
0853 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulic Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVI/679/16
dn. 30.06.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2892
dn. 2016.08.10
otwórz 3,48 MB
0854 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLV/1324/17
dn. 30.11.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 232
dn. 2018.01.19
otwórz 3,0 MB
0855 MPZP Strzyża - ul. Wita Stwosza 77 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1476/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1998
dn. 2018.05.17
otwórz 3,0 MB
0856 Strzyża - strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1160/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3490
dn. 2017.10.12
otwórz 2,69 MB
0857 MPZP Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/547/20
dn. 30.04.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2624
dn. 2020.06.08
otwórz 2,4 MB
0858 MPZP Aniołki - rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVII/1679/18
dn. 27.09.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4366
dn. 2018.11.13
otwórz 4,7 MB
0859 MPZP Aniołki - rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIX/462/20
dn. 30.01.2020
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1323
dn. 2020.03.10
otwórz 4,08 MB
0860 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon Alei Grunwaldzkiej i ulicy Jana Matejki w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0861 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon tzw. Wysepki przy al. Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0862 MPZP Strzyża - rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLII/1088/21
dn. 25.11.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 17
dn. 2022.01.04
otwórz 5,9 MB
0863 MPZP Aniołki - rejon Opery Bałtyckiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0864 MPZP Aniołki - park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLIX/1244/22
dn. 28.04.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2219
dn. 2022.06.02
otwórz 5,44 MB
0865 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulic Jarowej i Krętej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0866 MPZP Wrzeszcz Górny - park retencyjny Wileńska w rejonie ulicy Sobieskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0867 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Partyzantów w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0868 MPZP Wrzeszcz Górny - Diabełkowo w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji