Praca w jednostkach organizacyjnych powiązanych z Miastem Gdańsk