Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz kont Urzędu Miejskiego

Wpłaty bez prowizji kliknij tutaj.
Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

31 1240 1268 1111 0010 3877  3935

opłata skarbowa (m.in. opłata za pełnomocnictwo, akty USC, odpisy, opłata za wydanie zaświadczeń, wypisu wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - tel. 58 323 62 61

 

35 1240 1268 1111 0010 3877 3863

opłata miejscowa - tel. 58 323 65 61

71 1240 1268 1111 0010 3877 3603

opłaty za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych, zwroty bonifikaty w związku
ze sprzedażą lokali mieszkalnych - tel. 58 323 61 98

opłata adiacencka, wpłaty z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów przestrzennych (renta planistyczna) - tel. 58 323 65 18
opłaty za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, koszty przejęcia pojazdów na własność powiatu, - tel. 58 323 65 18

opłata dodatkowa za ślub poza USC, wpłaty za usunięcie zieleni, wpłaty karty wędkarskie, zwroty kosztów procesu - tel. 58 323 66 81

wpłaty z tytułu kar pieniężnych, administracyjnych i porządkowych, zwrot wywłaszczonej nieruchomości, zwrot dotacji - wpłaty w roku następnym
- tel. 58 323 66 70

dzierżawa terenu, najem, bezumowne korzystanie - tel. 58 323 60 04

trwały zarząd, użytkowanie i służebność gruntowa - tel. 58 323 66 23

97 1240 1268 1111 0010 3877 3717

sprzedaż nieruchomości Budżetu Państwa

opłaty za udzielenie informacji adresowych

 

tel. 58 323 61 38, 58 323 61 95, 58 323 63 13

20 1240 1268 1111 0010 3877 5782

wadium wnoszone przy przetargach - tel. 58 323 62 54

50 1240 1268 1111 0010 7094 9851

wpłaty z tytułu pojazdów, praw jazdy, licencji taxi, przewozów, ośrodków szkolenia kierowców - tel. 58 323 61 37

68 1240 1268 1111 0010 7094 9721

wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych - tel. 58 323 66 81

93 1240 6292 1111 0011 0023 1028

wpłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m" tel. 58 323 65 18

09 1240 1268 1111 0010 8436 4525

opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - tel. 58 323 66 81

Uwaga: Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz podatku od środków transportowych dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.

Ponadto informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: wf@gdansk.gda.pl lub  
pod nw. numerami telefonów w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

 • 58 323 66 18 nazwiska rozpoczynające się na litery C, O, T,
 • 58 323 62 41 nazwiska rozpoczynające się na litery Ć, D, R, Q, V, Y,
 • 58 323 62 43 nazwiska rozpoczynające się na litery Ł, P,
 • 58 323 62 71 nazwiska rozpoczynające się na literę K (bez Ka, Kr, Kw),
 • 58 323 62 60 nazwiska rozpoczynające się na litery A, B,
 • 58 323 81 19 nazwiska rozpoczynające się na litery Kw, S (bez Sz),
 • 58 323 63 91 nazwiska rozpoczynające się na litery M, Ż, Ź,
 • 58 323 65 70 nazwiska rozpoczynające się na litery Ś, Z,
 • 58 323 65 60  nazwiska rozpoczynające się na litery G, Ka, X,
 • 58 323 62 35 nazwiska rozpoczynające się na litery H, L, Sz, U,
 • 58 323 65 63 nazwiska rozpoczynające się na litery I, J, N, Kr,
 • 58 323 65 43 nazwiska rozpoczynające się na litery E, F, W.

- podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych:

 • 58 323 62 61,

- podatku rolnego i leśnego od osób prawnych:

 • 58 323 65 61,

- podatku od środków transportowych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach:

 • 58 323 65 35

- podatku od nieruchomości od osób prawnych:

 • 58 323 62 61 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na litery A - B,
 • 58 323 65 31 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na litery C - Ł,
 • 58 323 62 81 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na litery M - Ż.

 

Wpłaty dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji na sprzedaż alkoholu dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Gminy Miasta Gdańsk można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 61 36  nazwiska rozpoczynające się na literę : E, G, L, S, N, U, W, V
 • tel. 58 323 66 81  nazwiska rozpoczynające się na literę : J, Ś, T, R
 • tel. 58 323 61 83 nazwiska rozpoczynające się na litery: A, B, C, Ć, D, F, P, Q, Z, Ź, Ż
 • tel. 58 323 61 92 nazwiska rozpoczynające się na litery: H, I, K, Ł, M, O, Y

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 66 23

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

 • tel. 58 323 65 01 – płatności jednorazowe
 • tel. 58 323 65 01 – płatności na raty

-dzierżawa gruntów gminnych:

 • tel. 58 323 60 04

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • tel. 58 323 65 18

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Budżetu Państwa można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 61 95 nazwiska rozpoczynające się na literę: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,
 • tel. 58 323 61 38 nazwiska rozpoczynające się na literę: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 63 13

- dzierżawa gruntów Budżetu Państwa:

 • tel. 58 323 61 95

 

Wpłaty dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego udzielana jest przez Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów:

 • osoby fizyczne, nazwiska rozpoczynające się na:

     A, B, C, F, H, T, U              tel. (58) 323 66 92

     Ć, D, Ł, R, W, Z, Ż             tel. (58) 323 65 32

     G, K, X, V, Y                       tel. (58) 323 66 32

     J, L, S                                  tel. (58) 323 62 32

     E, I, M, N, O, Q, P, Ś         tel. (58) 323 62 31

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  K-P, Ś-Ż, spółki cywilne   tel. (58) 323 65 62
  A-J, R-S                               tel. (58) 323 65 75

 • osoby prawne:

  A-Ó tel. (58) 323 66 69
  P-Ż, Spółki Jawne, Banki, Instytucje Religijne, Szkoły Wyższe tel. (58) 323 65 02

 • Spółdzielnie Mieszkaniowe tel. (58) 323 66 69

 • Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy - Zarządcy, Zarządcy Wspólnot, Rodzinnych Ogródków Działkowych, Spółdzielnie Mieszkaniowe
  tel. (58) 323 66 68;             (58) 323 65 33
Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

49 1240 1268 1111 0010 3877 7685

wpłaty na tytuły wykonawcze - tel. (58) 323 71 03

72 1240 1268 1111 0010 3875 9229

 • dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych, dochody realizowane przez jednostkę budżetową - tel. (58) 323 62 39
 • spłaty pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe - tel. (58) 323 62 40, 323 65-40
Metryczka publikacji