Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz kont Urzędu Miejskiego

Wpłaty bez prowizji kliknij tutaj.
Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

31 1240 1268 1111 0010 3877  3935

opłata skarbowa (m.in. opłata za pełnomocnictwo, akty USC, odpisy, opłata za wydanie zaświadczeń, wypisu wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) - tel. 58 323 62 61

 

35 1240 1268 1111 0010 3877 3863

opłata miejscowa - tel. 58 323 65 61

71 1240 1268 1111 0010 3877 3603

 • opłaty za wykup lokali mieszkalnych i użytkowych, zwroty wywłaszczonych nieruchomości, zwroty bonifikaty w związku ze sprzedażą lok. mieszk., - tel. 58 323 64 92
 • opłata adiacencka, wpłaty z tytułu opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą planów przestrzennych (renta planistyczna) - tel. 58 323 65 01
 • zwroty kosztów procesu, - tel. 58 323 61 37
 • wpłaty z tytułu kar pieniężnych, administracyjnych i porządkowych, opłata dodatkowa za ślub poza USC, wpłaty za usunięcie zieleni, wpłaty karty wędkarskie - tel. 58 323 66 70
 • opłaty za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, koszty przejęcia pojazdów na własność powiatu, - tel. 58 323 66 70
 • dzierżawa terenu, najem, bezumowne korzystanie - tel. 58 323 60 04
 • zwrot dotacji - wpłaty w roku następnym, - tel. 58 323 66 81
 • trwały zarząd, użytkowanie i służebność gruntowa - tel. 58 323 66 23

97 1240 1268 1111 0010 3877 3717

 • sprzedaż nieruchomości Budżetu Państwa
 • opłaty za udzielenie informacji adresowych

tel. 58 323 61 38, 58 323 61 95, 58 323 63 13

20 1240 1268 1111 0010 3877 5782

wadium wnoszone przy przetargach - tel. 58 323 62 54

50 1240 1268 1111 0010 7094 9851

wpłaty z tytułu pojazdów, praw jazdy, licencji taxi, przewozów, ośrodków szkolenia kierowców - tel. 58 323 61 37

68 1240 1268 1111 0010 7094 9721

wpłaty z tytułu opłat geodezyjnych - tel. 58 323 66 70

93 1240 6292 1111 0011 0023 1028

wpłaty z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m" tel. 58 323 65 01

09 1240 1268 1111 0010 8436 4525

opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej - tel. 58 323 66 70

Uwaga: Wpłaty dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego oraz podatku od środków transportowych dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.

Ponadto informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: wf@gdansk.gda.pl lub  
pod nw. numerami telefonów w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych:

 • 58 323 66 18 nazwiska rozpoczynające się na litery C, O, T,
 • 58 323 62 41 nazwiska rozpoczynające się na litery Ć, D, R, Q, V, Y,
 • 58 323 62 43 nazwiska rozpoczynające się na litery Ł, P,
 • 58 323 62 71 nazwiska rozpoczynające się na literę K (bez Ka, Kr, Kw),
 • 58 323 62 60 nazwiska rozpoczynające się na litery A, B,
 • 58 323 81 19 nazwiska rozpoczynające się na litery Kw, S (bez Sz),
 • 58 323 63 91 nazwiska rozpoczynające się na litery M, Ż, Ź,
 • 58 323 65 70 nazwiska rozpoczynające się na litery Ś, Z,
 • 58 323 65 60  nazwiska rozpoczynające się na litery G, Ka, X,
 • 58 323 62 35 nazwiska rozpoczynające się na litery H, L, Sz, U,
 • 58 323 65 63 nazwiska rozpoczynające się na litery I, J, N, Kr,
 • 58 323 65 43 nazwiska rozpoczynające się na litery E, F, W.

- podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych:

 • 58 323 62 61,

- podatku rolnego i leśnego od osób prawnych:

 • 58 323 65 61,

- podatku od środków transportowych, zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach:

 • 58 323 65 35

- podatku od nieruchomości od osób prawnych:

 • 58 323 62 61 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na litery A - B,
 • 58 323 65 31 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na litery C - Ł,
 • 58 323 62 81 nazwa podmiotu rozpoczynająca się na litery M - Ż.

 

Wpłaty dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów , przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, koncesji na sprzedaż alkoholu dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Gminy Miasta Gdańsk można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl (mailto:wf@gdansk.gda.pl) lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 61 36  nazwiska rozpoczynające się na literę : E, G, L, S, N, U, W, V
 • tel. 58 323 65 18  nazwiska rozpoczynające się na literę : J, Ś, T, R
 • tel. 58 323 61 83 nazwiska rozpoczynające się na litery: A, B, C, Ć, D, F, P, Q, Z, Ź, Ż
 • tel. 58 323 61 92 nazwiska rozpoczynające się na litery: H, I, K, Ł, M, O, Y

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 66 23

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

 • tel. 58 323 61 98 – płatności jednorazowe
 • tel. 58 323 61 98 – płatności na raty

-dzierżawa gruntów gminnych:

 • tel. 58 323 60 04

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • tel. 58 323 65 18

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego - grunty Budżetu Państwa można uzyskać wysyłając zapytanie na adres wf@gdansk.gda.pl lub pod numerem telefonu:

- użytkowanie wieczyste gruntów osób fizycznych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 61 95 nazwiska rozpoczynające się na literę: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł,
 • tel. 58 323 61 38 nazwiska rozpoczynające się na literę: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Z, Ź, Ż

- użytkowanie wieczyste gruntów osób prawnych oraz opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

 • tel. 58 323 63 13

- dzierżawa gruntów Budżetu Państwa:

 • tel. 58 323 61 95

 

Wpłaty dokonywane są na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego udzielana jest przez Referat Dochodów z Gospodarowania Odpadami Komunalnymi pod numerami telefonów:

 • osoby fizyczne, nazwiska rozpoczynające się na:

     A, B, C, F, H, T, U              tel. (58) 323 66 92

     Ć, D, Ł, R, W, Z, Ż             tel. (58) 323 65 32

     G, K, X, V, Y                       tel. (58) 323 66 32

     J, L, S                                  tel. (58) 323 62 32

     E, I, M, N, O, Q, P, Ś         tel. (58) 323 62 31

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  K-P, Ś-Ż, spółki cywilne   tel. (58) 323 65 62
  A-J, R-S                               tel. (58) 323 65 75

 • osoby prawne:

  A-Ó tel. (58) 323 66 69
  P-Ż, Spółki Jawne, Banki, Instytucje Religijne, Szkoły Wyższe tel. (58) 323 65 02

 • Spółdzielnie Mieszkaniowe tel. (58) 323 66 69

 • Wspólnoty Mieszkaniowe, Administratorzy - Zarządcy, Zarządcy Wspólnot, Rodzinnych Ogródków Działkowych, Spółdzielnie Mieszkaniowe
  tel. (58) 323 66 68;             (58) 323 65 33
Wykaz kont Urzędu Miejskiego Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Numer konta Opis rodzaju wpłaty (nr telefonu, pod którym można uzyskać informację o wpłacie)

49 1240 1268 1111 0010 3877 7685

wpłaty na tytuły wykonawcze - tel. (58) 323 71 03

72 1240 1268 1111 0010 3875 9229

 • dochody i udziały w podatkach z Urzędów Skarbowych, dochody realizowane przez jednostkę budżetową - tel. (58) 323 62 39
 • spłaty pożyczek zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe - tel. (58) 323 62 40, 323 65-40
Metryczka publikacji