Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wydział Polityki Gospodarczej

Zdjęcie dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Iwony Bierut
Dyrektor: Iwona Bierut

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 466
tel.: (+48 58) 323 64 65

Zdjęcie Krzysztofa Maciejewicza

Z-ca Dyrektora: Krzysztof Maciejewicz

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
IV piętro, pokój nr 403
tel.: (+48 58) 323 64 03

 

Książka telefoniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu wydziału: wpg@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji