10 - Piecki Migowo

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Piecki Migowo
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1001 MPSZP jednostki urbanistycznej Migowo-Piecki, z póź. zm. - plany wygasłe - - -
1002 Uproszczony MPZP zespołu mieszkaniowego w rejonie ulicy Myśliwskiej i Powstania Kościuszkowskiego na terenie osiedla Piecki-Migowo w Gdańsku - plany wygasłe - - -
1003 Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Migowo-Piecki, dotycząca rejonu ul. Kartuskiej i Myśliwskiej - uchylony - - -
1004 MPZP Migowo-Piecki-Zachód - rejon ulic Myśliwskiej i Zacnej wprowadzającego funkcję niskiej zabudowy mieszkaniowej Uchwała RMG
Nr XXIX/348/96
dn. 18.01.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 10, poz. 38
dn. 1996.05.06
otwórz 0,96 MB
1005 MPZP Piecki Migowo - rejon ul. Raciborskiego Uchwała RMG
Nr XXII/641/00
dn. 27.04.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 350
dn. 2000.06.07
otwórz 0,53 MB
1006 MPZP Piecki Migowo - rejon ul. Piecewskiej - uchylony -
uchylony przez uprawomocnienie 1022
- -
1007 MPZP Piecki Migowo - rejon ul. Myśliwskiej i Piekarniczej Uchwała RMG
Nr XXV/720/00
dn. 06.07.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 544
dn. 2000.09.07
otwórz 1,07 MB
1008 MPZP Zabornia - rejon ulic Stolema i Łabędziej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1473/10
dn. 30.09.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2977
dn. 2010.12.09
otwórz 1,70 MB
1009 MPZP Piecki - rejon ul. Warneńskiej, Belgradzkiej, Budapesztańskiej Uchwała RMG
Nr XXVII/779/00
dn. 28.09.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 110, poz. 716
dn. 2000.12.05
otwórz 0,54 MB
1010 MPZP Piecki - Diabełkowo, rejon ul. Suwalskiej, Wileńskiej - uchylony - - -
1011 MPZP Piecki Migowo - rejon ul. Morenowej - uchylony - - -
1012 MPZP Piecki Migowo - rejon ul. Wileńskiej i Migowskiej Uchwała RMG
Nr XXXIV/1076/01
dn. 26.04.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 65, poz. 755
dn. 2001.08.09
otwórz 2,91 MB
1013 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej, tzw. Nowej Politechnicznej i tzw. Nowej Bulońskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/586/08
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 71, poz. 1949
dn. 2008.07.14
otwórz 2,95 MB
1014 MPZP rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowań Politechniki Gdańskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr III/33/02
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 44, poz. 655
dn. 2003.03.28
otwórz 3,71 MB
1015 MPZP Piecki Migowo - rejon ulicy Magellana Uchwała RMG
Nr LII/1771/06
dn. 29.06.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2205
dn. 2006.10.23
otwórz 1,71 MB
1016 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Bulońskiej, Myśliwskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1017 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej - uchylony -
uchylony przez uprawomocnienie 1857
- -
1018 MPZP rejonu ulic Myśliwskiej i Hausbrandta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1276/05
dn. 19.05.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1566
dn. 2005.08.16
otwórz 0,55 MB
1019 MPZP obszaru pomiędzy ul. Piecewską, a szkołą w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1623/06
dn. 26.01.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 59, poz. 1204
dn. 2006.06.05
otwórz 0,88 MB
1020 MPZP Piecki Migowo - na południe od ulicy Warneńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/588/08
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 70, poz. 1925
dn. 2008.07.11
otwórz 1,13 MB
1021 MPZP Piecki Migowo - Wyspa Piecewska w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1022 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/982/09
dn. 23.04.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 1662
dn. 2009.06.30
otwórz 4,00 MB
1023 MPZP rejonu ulic Kruczkowskiego i Jaśkowej Doliny w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1107/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2519
dn. 2009.10.01
otwórz 6,41 MB
1024 MPZP Piecki - Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/749/13
dn. 28.02.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2123
dn. 2013.05.10
otwórz 8,30 MB
1025 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1296/14
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3294
dn. 2014.10.08
otwórz 1,88 MB
1026 MPZP Wrzeszcz Górny - rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/949/17
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1467
dn. 2017.04.26
otwórz 3,09 MB
1027 MPZP Piecki Migowo - rejon ulicy Wołkowyskiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji