15 - Błonia Płonia

Treść uchwał zatwierdzających miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki graficzne (rysunki planu) zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plany zagospodarowania przestrzennego - Błonia Płonia
Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1501 MPSZP dzielnicy urbanistycznej Olszynka w mieście Gdańsku - plany wygasłe - - -
1502 MPSZP jednostki urbanistycznej Rudniki-Błonia - plany wygasłe - - -
1503 MPSZP Płonia - plany wygasłe - - -
1504 MPZP Płonia - rejon rafinerii w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LIV/1823/06
dn. 31.08.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 116, poz. 2461
dn. 2006.11.17
otwórz 5,85 MB
1505 MPZP Rudniki Błonia - rejon ul. Miałki Szlak Uchwała RMG
Nr XXIX/847/00
dn. 30.11.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 15, poz. 122
dn. 2001.02.21
otwórz 3,19 MB
1506 MPZP Błonia - Południe Uchwała RMG
Nr XXXVII/1244/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 69, poz. 1310
dn. 2005.07.16
otwórz 7,13 MB
1507 MPZP Płonia - rejon ulic Naftowa, Benzynowa i Płońska w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr L/1721/06
dn. 27.04.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 77, poz. 1592
dn. 2006.07.24
otwórz 5,96 MB
1508 MPZP rejonu ul. Elbląskiej, Opływ Motławy Uchwała RMG
Nr LIII/1619/02
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 79, poz. 1719
dn. 2002.11.27
otwórz 0,94 MB
1509 MPZP Rudniki Błonia - Zachód w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/265/07
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 153, poz. 2863
dn. 2007.11.14
otwórz 2,5 MB
1510 MPZP Rudniki Błonia - Trasa Sucharskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1872/06
dn. 28.09.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 3, poz. 93
dn. 2007.01.08
otwórz 1,86 MB
1511 MPZP Błonia Południe - rejon ulic Tama Pędzichowska i Elbląska w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVIII/432/07
dn. 20.12.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 740
dn. 2008.04.09
otwórz 3,35 MB
1512 MPZP Rudniki - rejon mostu Sucharskiego Uchwała RMG
Nr XXVIII/766/08
dn. 25.09.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 36, poz. 676
dn. 2009.03.12
otwórz 4,17 MB
1513 MPZP Gęsia Karczma - rejon ulicy Litewskiej i Opływu Motławy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1102/09
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 136, poz. 2541
dn. 2009.10.08
otwórz 2,01 MB
1514 MPZP Rudniki - rejon ulicy Miałki Szlak 172 w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1437/10
dn. 26.08.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 123, poz. 2374
dn. 2010.10.07
otwórz 0,78 MB
1515 MPZP Płonia - rejon ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1297/14
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3421
dn. 2014.10.15
otwórz 2,75 MB
1516 MPZP Rudniki Błonia - rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XVI/427/15
dn. 26.11.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4397
dn. 2015.12.21
otwórz 4,26 MB
1517 MPZP Rudniki - na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1232/14
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2555
dn. 2014.07.25
otwórz 2,30 MB
1518 MPZP Rudniki Błonia - rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskigo i szkoły przy ulicy Miałki Szlak w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/903/17
dn. 12.01.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 684
dn. 2017.02.20
otwórz 8,77 MB
1519 MPZP Rudniki Błonia - na zachód od ulicy Połęże w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/604/16
dn. 28.04.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2125
dn. 2016.06.08
otwórz 2,60 MB
1520 MPZP Rudniki - rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIII/902/17
dn. 12.01.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 683
dn. 2017.02.20
otwórz 5,53 MB
1521 MPZP Rudniki - rejon ulicy Miałki Szlak i projektowanej, tzw. Nowej Sandomierskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XIV/297/19
dn. 26.09.2019
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4822
dn. 2019.11.05
otwórz 4,8 MB
1522 MPZP Rudniki - na południe od ulicy Litewskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/906/21
dn. 27.05.2021
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2484
dn. 2021.07.01
otwórz 10,4 MB
1523 MPZP Błonia Południe - rejon ulicy Tama Pędzichowska i GPZ w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1524 MPZP Rudniki - rejon ulicy Tarcice w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1156/22
dn. 03.03.2022
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1373
dn. 2022.04.07
otwórz 11,2 MB
1525 MPZP Rudniki-Błonia - rejon ulicy Elbląskiej i rzeki Rozwójki w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1526 MPZP Błonia Południe - rejon ulicy Tama Pędzichowska i GPZ II w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LXVI/1710/23
dn. 31.08.2023
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4615
dn. 2023.10.20
otwórz 4,14 MB
1527 MPZP Płonia - rejon ul. Płońskiej i Zagroble w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
1528 MPZP Rudniki - rejon ulicy Gdańskiego Kolejarza w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
Metryczka publikacji