BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Rekomendacje wypracowane podczas konsultacji społecznych w formie panelu obywatelskiego pt. "Jak wspierać aktywność obywatelską w Gdańsku?"

Rekomendacje panelistów i panelistek wskazane do realizacji

PANEL OBYWATELSKI_WYNIKI (404.73 KB)

Więcej iformacji o panelu obywatelskim tutaj

metryczka publikacji