Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne zmiany nazwy Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany nazwy Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe na nazwę "Orunia Górna - Maćkowy"

Podstawą prawną jest Zarządzenie nr 16/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe. Konsultacje przeprowadza się na wniosek Rady Dzielnicy oraz Komisji Samorządu i Ładu Publicznego.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 15 - 28 stycznia 2024 roku

Procedura zgłaszania opinii

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione w formularzu:
Czy jesteś za zmianą nazwy Dzielnicy "Orunia Górna  - Gdańsk Południe" na "Orunia Górna - Maćkowy"

Odpowiedzi udziela się umieszczając znak „X” w odpowiedniej rubryce: „TAK”, „NIE”, „NIE MAM ZDANIA”.

Formularz wyrażania opinii w formie elektronicznej i papierowej

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkańcy, mają do wyboru formularz w wersji elektronicznej lub tradycyjnej –  wersję papierową.

Natomiast, papierową formę ankiety należy wydrukować dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 i złożyć  w kancelarii ogólnej lub przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem „Konsultacje – Zmiana  nazwy dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk  Południe” lub przesłać elektronicznie na adres konsultacje@gdansk.gda.pl

W dniach konsultacji na stronie internetowej www.gdansk.pl będzie dostępna ankieta do wyrażenia opinii.

Opracowanie i publikacja wyników konsultacji

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Materiały do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 16/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy
  2. Formularz wyrażenia opinii do propozycji zmiany nazwy Dzielnicy „Orunia Górna – Gdańsk Południe” (97.86 KB, pdf)
  3. raport po konsultacjach zmiany nazwy Orunia Górna-Gdańsk Południe (23.17 KB, pdf)

Kontakt

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 65 83
e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji