Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne w sprawie zmian granic 6 dzielnic: Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice i Wzgórze Mickiewicza.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów 6 dzielnic

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Gdańska do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic 6 dzielnic: Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice i Wzgórze Mickiewicza.

Podstawą prawną jest Zarządzenie 147/24 Prezydenta Miasta Gdańska. Konsultacje przeprowadza się na podstawie Uchwały Nr LXXI/1839/23 Rady Miasta Gdańska oraz zgodnie z wnioskiem rad dzielnic.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 5 - 20 lutego 2024 roku

Procedura zgłaszania opinii

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione w formularzu:

„Czy jesteś za zmianą Statutu Dzielnicy X polegającą na zmianie załącznika Nr X określającego opis granicy oraz załącznika Nr X przedstawiającego mapę dzielnicy, według poniższego opisu:”

Na formularzu wyrażenia opinii do propozycji zmiany statutu dzielnicy będzie trzeba podać imię i nazwisko, adres oraz wypełnić oświadczenie, że jest się mieszkańcem obszaru, którego dotyczą zmiany. Następnie będzie można przeczytać dokładny opis przebiegu nowej granicy oraz zobaczyć to oznaczenie na mapie.

Odpowiedzi udziela się umieszczając znak „X” w odpowiedniej rubryce: „TAK”, „NIE”, „NIE MAM ZDANIA”.

Dokładny przebieg granic widoczny jest też na stronie GeoGdańsk, warstwa "Proponowane zmiany granic dzielnic" dostępna pod linkiem:

https://arcg.is/0OWCyu0

Formularz wyrażania opinii w formie elektronicznej i papierowej

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkańcy, mają do wyboru formularz w wersji elektronicznej lub tradycyjnej –  wersję papierową.

Po wypełnieniu formularza, będzie można go dostarczyć osobiście, wysłać pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8-12 z dopiskiem „Konsultacje - zmiana statutów dzielnic” lub wysłać mailem na adres konsultacje@gdansk.gda.pl. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Zaplanowano także trzy spotkania konsultacyjne, podczas których również będzie można wypełnić formularze opinii.

 • Brętowo i Jasień - spotkanie 13 lutego 2024 w godz. 17.30-19.30, w SP 38, ul. Leśna Góra (korytarz szkolny)
 • Piecki-Migowo i Ujeścisko-Łostowice - spotkanie 15 lutego 2024 w godz. 17.30-19.30, w SP 1, ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 (sala teatralna)
 • Siedlce i Wzgórze Mickiewicza - spotkanie 12 lutego 2024 w godz. 17.30-19.30, w VIII LO, ul. Kartuska 128 (korytarz pawilonu)

Opracowanie i publikacja wyników konsultacji

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Według zarządzenia, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

 

Materiały do pobrania:

 1. Zarządzenie 147_24 tekst jednolity (1.03 MB, pdf)
 2. Ujeścisko-Łostowice - formularz (528.06 KB, docx)
 3. Jasień - formularz (447.46 KB, docx)
 4. Siedlce - formularz (351.53 KB, docx)
 5. Piecki-Migowo - formularz (333.66 KB, docx)
 6. Brętowo - formularz (285.34 KB, docx)
 7. Wzgórze Mickiewicza - formularz (270.32 KB, docx)
 8. konsultacje_granice_A5_BJ (2.49 MB, pdf)
 9. konsultacje_granice_A5_O (2.49 MB, pdf)
 10. konsultacje_granice_A5_PU (2.51 MB, pdf)
 11. konsultacje_granice_A5_SW (2.47 MB, pdf)
 12. Wyniki konsultacji (557.86 KB, pdf)
 13. raport po konsultacjach zmiany statutów dzielnic.pdf 1 (197.72 KB, pdf)

Kontakt

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 65 46
e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji