Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 2023/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2019 r.  

Konsultacje trwają od 30 grudnia 2019 roku do 12 stycznia 2020 roku.

Sposób zgłaszania uwag do dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej:

Konsultacje przeprowadza się w dwóch formach:

  • poprzez zgłaszanie uwag do dokumentu Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej, który stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 2023/19 na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Biurze Prezydenta ds. Kultury lub drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacja.kulturowa@gdansk.gda.pl. Formularz do zgłaszania uwag stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia. 
  • poprzez spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami Gdańska:

SPOTKANIE NR 1 – szczegółowe omówienie CELU NR 1 oraz CELU NR 2.

Data: 7 stycznia (wtorek) 17:00 – 19:00.

Adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, sala 209 (w tym samym budynku znajduje się Instytut Kultury Miejskiej).

SPOTKANIE NR 2  - szczegółowe omówienie CELU NR 3 oraz CELU NR 4.

Data: 8 stycznia (środa) w godzinach 17:00 – 19:00.

Adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, sala 209.

SPOTKANIE NR 3  - spotkanie dedykowane jest osobom w wieku senioralnym

Data:  8 stycznia (środa) w godzinach 12:00 -14:00.

Adres:  Urząd Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, sala 107

SPOTKANIE NR 4 – szczegółowe omówienie CELU NR 5 oraz CELU NR 6.

Data: 9 stycznia (czwartek) w godzinach 17:00 – 19:00.

Adres: ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, sala 209.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Prezydenta ds. Kultury pod nr tel. 58 323 61 54 lub pod adresem: edukacja.kulturowa@gdansk.gda.pl.

 

Pełna treść Zarządzenia Nr 2023/19 Prezydenta Miasta Gdańska wraz z załącznikami tutaj

 

Gdański Program Edukacji Kulturowej to dokument mający ułatwić mieszkankom i mieszkańcom Gdańska dostęp do kultury, wspierać ich twórcze pasje i pobudzać do rozwijania zainteresowań.

Zawarta w dokumencie wizja łączy działania edukacyjne, kulturowe i artystyczne, sprzyjając jednocześnie integracji społeczności lokalnej, nawiązywaniu nowych, trwałych relacji i pobudzając do wspólnych działań. Przekłada się również na zainteresowanie i wzrost zaangażowania sprawami społecznymi oraz obywatelskimi.

 

Metryczka publikacji