Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Raport z konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów dzielnic

Zbiorcze zestawienie uwag

sporządzone w dniu 15  marca 2021 r. roku przez Zespół Konsultacyjny działającego na podstawie Zarządzenia 51/21 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 18 stycznia 2021 r. roku w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów dzielnic

Konsultacje odbyły się w dniach od 25 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. W dniu 9 lutego 2021 r. odbyło się otwarte spotkanie dla mieszkańców przeprowadzone w formie wysłuchania publicznego transmitowanego online na portalu gdansk.pl.

Skład Zespołu ds. konsultacji społecznych:

 1. Sylwia Betlej – Przewodnicząca Zespołu 
 2. Karol Ważny – Zastępca Przewodniczącego Zespołu
 3. Kamila Błaszczyk – członek Zespołu
 4. Romuald Plewa – członek Zespołu
 5. Agnieszka Bartków – członek Zespołu
 6. Halina Królczyk – członek Zespołu
 7. Andrzej Witkiewicz – członek Zespołu
 8. Aleksandra Stefańska – członek Zespołu
 9. Paweł Kordowski – członek Zespołu

 

 • Informacje ogólne

 

Zespół Konsultacyjny przyjął:

 • 128 formularzy z uwagami do projektów zmian statutów dzielnic Gdańska w tym:
  • 113 spełniających wymogi formalne, 
  • 6 formularzy z błędami formalnymi, do autorów których zwrócono się o uzupełnienie braków formalnych formularza w terminie 3 dni. Wszystkie formularze zostały uzupełnione prawidłowo i wniesione w wyznaczonym terminie.
  • 9 niespełniający wymogów formalnych (złożony po terminie)

 

 • W ramach nadesłanych formularzy wyodrębniono
  • 88 formularzy w formie elektronicznej, które wpłynęły na adres konsultacje@gdansk.gda.pl
  • 40 formularzy w formie papierowej

 

 • W ramach informacji wyodrębniono
  • 128 nadesłanych  formularzy nadesłanych przez osoby fizyczne,
  • 2 Uchwały podjęte przez Rady Dzielnic,
  • Zestawienie postulatów złożone w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych przez Komisję Doraźną Rady Miasta Gdańska ds. reformy Jednostek Pomocniczych,
  • 1 opinię złożoną przez Radę Dzielnicy Zaspa-Młyniec

 

Uwagi złożono do wszystkich dzielnic Gdańska.

Wysłuchanie publiczne – do wysłuchania publicznego zgłosiło się 23 mówców, z czego finalnie w trakcie spotkania głos zabrało 16 osób.

Zestawienie uwag (raport) składa się z dwóch części:

 • I Część - zestawienie uwag spełniające wymogi formalne (w formie pliku Excel) wraz ze stanowiskiem Prezydent Miasta Gdańska oraz zestawienie oryginalnych formularzy, które wpłynęły w trakcie konsultacji.

Zestawienie formularzy uwag (65.33 MB)

RAPORT - ZESTAWIENIE UWAG (4.47 MB)

 • II Część - transkrypcja wysłuchania publicznego wraz z linkiem do nagrania.

Transkrypcja z wysłuchania publicznego_09_02_2021 r. (651.56 KB)

Link do wysłuchania publicznego:

https://www.gdansk.pl/tv/konsultacje-spoleczne-wsprawie-
zmian-w-statutach-dzielnic,v,2529

 

 

Metryczka publikacji