Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania

Od blisko roku trwają prace nad Modelem na rzecz Równego Traktowania. Ponad 100 osób, przedstawicielek i przedstawicieli różnych środowisk uczestniczyło w tych pracach. Ich efektem są rekomendacje dla polityki miejskiej. W ciągu najbliższych dwóch tygodni mieszkanki i mieszkańcy Gdańska będą mogli wyrazić swoją opinię na ich temat. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się już w poniedziałek 23 kwietnia w godz. 18.00 – 20.00 w auli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Hallera 16/18 . Konsultacje trwać będą do 8 maja.

Konsultacje odbęda się w dwóch formach: zgłaszanie uwag w formie pisemnej oraz spotkania konsultacyjnych. Dodatkowo konsultacje prowadzone są również wewnątrz urzędu i jednostek miejskich.

Czas trwania konsultacji:

23 kwietnia - 8 maja 2018 r.

Sposób zgłaszania uwag do rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania:

  1. Uwagi składane są na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku w Wydziale Rozwoju Społecznego oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl. Wzór formularza zgłaszania uwag do projektu Modelu ponizej:
Rekomendacje-Modelu-na-rzecz-rownego-Traktowania-Zalacznik-nr-1-do-Zarzadzenia-Nr-618-106452 (191.73 KB)
Formularz-konsultacji-spolecznych-rekomendacji-Modelu-na-rzecz-rownego-traktowania-106451 (19.68 KB)
 
  1. Spotkania z mieszkancami. Pierwsze ze spotkań odbędzie się w najbliższy poniedziałek 23 kwietnia 2018 w godzinach 18:00- 20:00 w auli  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 przy ul. Hallera 16/18 .

Spotkanie konsultacyjne poprowadzą liderzy i liderki grup roboczych pracujących w Modelu. Na początku zostanie zaprezentowany Model, jego cele oraz przebieg prac nad nim. Następnie przy sześciu stolikach, zgodnych z sześcioma obszarami pracy Modelu, liderzy i liderki przedstawiać będą rekomendacje dotyczące konkretnego obszaru działania miasta i zapisywać uwagi, komentarze osób uczestniczących w konsultacjach, dotyczące każdej z rekomendacji. Będzie można odwiedzić „stoliki” w zakresie poszczególnych obszarów prac modelu: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska, Zdrowie Publiczne i Sport, Kultura i Czas Wolny, Edukacja, obszar komunalny i przestrzenny złożony z Programów Operacyjnych Mobilność i Transport, Przestrzeń Publiczna oraz Infrastruktura, a także obszar gospodarczy złożony z Programów Operacyjnych Atrakcyjność Inwestycyjna oraz Przedsiębiorczość i Innowacyjność.

Zarządzenie_konsultacje Modelu na rzecz Równego Traktowania (579.01 KB)
Regulamin konsultacji społecznych rekomendacji do Modelu na rzecz równego Traktowania (190.65 KB)

 

Metryczka publikacji