Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2026

Konsultacje społeczne projektu Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2024-2026

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2026.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 4 do 18 września 2023 roku

Cel konsultacji: zebranie opinii i propozycji zmian od ogółu mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz od podmiotów realizujących działania statutowe w obszarze zdrowia publicznego na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, do treści Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2026.

Konsultacje odbywają się w formie badań poglądów mieszkanek i mieszkańców Miasta przez zebranie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu na piśmie z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do Programu:

  • w Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Profilaktyki Zdrowotnej, ul. Kartuska 5, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 79) w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi można składać na piśmie osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego
    w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem "Konsultacje - GPOZP" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: aleksandra.fuchs1@gdansk.gda.pl;
  • online z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych: Link do elektronicznego formularza zgłaszania uwag do projektu Programu
QRkod
 

Kto może wziąć udział w konsultacjach: wszyscy mieszkańcy Gdańska oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze zdrowia publicznego.

Do pobrania:

  1.   Zarządzenie_nr 1542_23 r. (1.23 MB, pdf)
  2. Załącznik Nr 2 Program (525.24 KB, pdf)
  3. Formularz zgłaszania uwag (24.47 KB, docx)
  4. Link do elektronicznego formularza zgłaszania uwag do projektu Programu
Metryczka publikacji