Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Gdańska do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany granic Miasta Gdańska poprzez włączenie do obszaru miasta terenów znajdujących się pod morskimi wodami wewnętrznymi.

Podstawą prawną jest Uchwała Nr LVII/1460/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 6 -19 lutego 2023 roku

Procedura zgłaszania opinii

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione w ankiecie: „Czy jesteś za zmianą granic Miasta Gdańska polegającą na włączeniu do obszaru Miasta Gdańska obrębu ewidencyjnego nr 0144 ZATOKA, o powierzchni 42103,9709 ha pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej?”.

Odpowiedzi udziela się umieszczając znak „X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”.

Ankieta elektroniczna i papierowa

Chętni do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkańcy, mają do wyboru ankietę elektroniczną lub tradycyjną – papierową.

Baner kierujący do ankiety elektronicznej zostanie zamieszczony w dniu 6 lutego (poniedziałek) na stronie głównej portalu internetowego www.gdansk.pl.

Natomiast, papierową formę ankiety należy wydrukować dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 i złożyć  w kancelarii ogólnej lub przesłać pocztą na ww. adres z dopiskiem „Konsultacje – Zatoka Gdańska”.

Spotkanie otwarte w ramach konsultacji

Podczas spotkania, każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin będzie mógł wyrazić swoją  opinię na dany temat. Spotkanie odbędzie się w 9 lutego o godz. 17.00 w Instytucie Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40 na parterze.

Opracowanie i publikacja wyników konsultacji

Raport podsumowujący przebieg konsultacji zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Materiały do pobrania:

  1. Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LVII/1460/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska
  1. Zarządzenie Nr 123/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Gdańska w sprawie zmiany granic Miasta Gdańska
  2. ANKIETA KONSULTACYJNA 
  3. KONCEPCJA GRAFICZNA ZMIANY GRANIC MIASTA GDAŃSKA  

Kontakt

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 65 46
e-mail: konsultacje@gdansk.gda.pl

 

 

Metryczka publikacji