Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne projektów Programu pn.: Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Od 12 do 26 października 2020 roku będą trwały konsultacje społeczne projektów Programu pn.: Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025.


Uwagi do w/w projektów Programów można składać na piśmie za pomocą formularzy, które publikujemy na końcu tekstu. Wypełnione formularze można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 z zachowaniem reżimu sanitarnego, przesłać na adres e-mail: magda.rychlicka-tomczyk@gdansk.gda.pl lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803. Uwagi należy składać – koniecznie ze zgodą na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu można skorzystać z możliwości wypełnienia elektronicznych formularzy/kwestionariuszy ankiet udostępnionych w internecie na stronie www.gdansk.pl.

Punkt Konsultacyjny

W terminach przeprowadzania konsultacji można także złożyć opinie lub propozycje zmian do projektów przedmiotowych Programów na piśmie w Punkcie Konsultacyjnym, który znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, w pokoju 304 (III piętro) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (58 323 70 69) czynnym w dniach i godzinach pracy Urzędu, a także dodatkowo w godz. popołudniowych w dniach:

  • 14 października 2020 r. w godz. 15.00-17.00
  • 21 października 2020 r. w godz.15.00-17.00.

Cel konsultacji

Włączenie mieszkańców miasta Gdańska w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką profilaktyki oraz udziału w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie promocji zdrowia i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie

- mieszkanki i mieszkańcy Miasta Gdańska;

- podmioty (m. in. organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty lecznicze) realizujące działania statutowe - nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 lat - w obszarze zdrowia publicznego na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Uzasadnienie realizacji programów

  • Gdański Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 – 2025 przedstawia długofalowe, strategiczne kierunki zdrowia publicznego planowane do realizacji na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska w obszarze profilaktyki, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Stanowi odpowiedź na potrzeby zdrowia publicznego, w tym w szczególności w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Ramy czasowe przedmiotowego Programu dają możliwość odpowiedniego zarządzania i zabezpieczenia realizacji zadań w perspektywie wieloletniej. Regulacja pozwala na wprowadzanie systemowych, komplementarnych, wszechstronnych oraz skutecznych rozwiązań oraz realizację Programów Polityki Zdrowotnej. Analiza i weryfikacja dotychczasowych doświadczeń, otwartość na nowe potrzeby i rozwiązania będzie sprzyjać doskonaleniu i rozwijaniu wskazanych w Programie obszarów, celów i zadań. Program stanowi lokalną strategię zdrowia publicznego komplementarną do Strategii Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus, a także Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

 

Do pobrania:

Wzór formularza zgłoszenia uwag (46.55 KB)

Link do formularza konsultacyjnego

Projekt Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021 - 2025 (1023.43 KB)

ZARZĄDZENIE NR 1401/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2021-2025

Metryczka publikacji