Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 14 do 28 lutego 2024 r.

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji zmian od ogółu mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz od podmiotów realizujących działania statutowe w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, do treści Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030.

Konsultacje odbywają się w formie badań poglądów mieszkanek i mieszkańców Miasta przez zebranie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu na piśmie z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do Programu prowadzonych:

  • w Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Strategii i Programów Społecznych, Kartuska 5, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 08) w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu.
  • Uwagi można składać na piśmie osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem "Konsultacje - GPMS" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: magdalena.malczewska@gdansk.gda.pl;
  • online z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych pod adresem formularza on-line, formularz będzie aktywny od 14 lutego 2024 r.: https://badania.gdansk.gda.pl/ankieta/1119737/konsultacje-spoleczne-projektu-gdanskiego-programu-mieszkalnictwa-spolecznego-na-lata-2024-2030.html
  • podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 21 lutego 2024 roku o godz. 17.00 w Centrum Dolna Brama przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku.

Kto może zgłaszać uwagi i opinie:
- mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
- podmioty realizujące działania statutowe w obszarze integracji społecznej i mieszkalnictwa.

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 238/24 (1.93 MB, pdf)

Metryczka publikacji