Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026

Termin przeprowadzenia konsultacji: od  2 do 16 listopada 2023 r.

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji zmian od ogółu mieszkanek i mieszkańców Gdańska oraz od podmiotów realizujących działania statutowe w obszarze zdrowia publicznego na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska, do treści Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026.

Konsultacje odbywają się w formie badań poglądów mieszkanek i mieszkańców Miasta przez zebranie opinii, uwag lub propozycji zmian do projektu Programu na piśmie z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do Programu prowadzonych:

  • w Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Profilaktyki Zdrowotnej, ul. Kartuska 5, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel. 58 323 67 48) w okresie trwania konsultacji, w godzinach pracy Urzędu.
  • Uwagi można składać na piśmie osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem "Konsultacje - GPPiRPAoPN" lub drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.buchholc@gdansk.gda.pl;
  • online z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych: Konsultacje społeczne Programu Uzależnień na lata 2024-2026 (office.com)

Kto może zgłaszać uwagi i opinie:
- mieszkanki i mieszkańcy Gdańska,
- podmioty realizujące działania statutowe w obszarze zdrowia publicznego.

do pobrania:

Metryczka publikacji