Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026. Jego cele to m.in. wzmocnienie potencjału gdańskich rodzin, jak również zapewnienie odpowiedniego do potrzeb dziecka wsparcia w ramach pieczy zastępczej.

Konsultacje będą prowadzone w trybie i na zasadach określonych Zarządzeniem Prezydenta Nr 1971/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2023 r.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 8 do 21 listopada 2023 r.

Swoje uwagi przez cały czas trwania konsultacji można składać:

  • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, znajdującym się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, w pokoju 207 (II piętro) w godzinach pracy MOPR.
  • na piśmie drogą pocztową na adres: Samodzielny Referat Analiz i Programów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

W szczególności zapraszamy na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 13 listopada (poniedziałek) w Centrum Dolna Brama przy ulicy Dolna Brama 8 o godzinie 16:30.

Formularz konsultacyjny jest dostępny przez cały czas trwania konsultacji:

Do prezentowania swoich opinii i propozycji konkretnych zapisów dot. Programu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców i mieszkanki Gdańska oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, w tym w szczególności organizacje pozarządowe.

Wszelkie zapytania i sugestie dot. prowadzonych konsultacji prosimy zgłaszać do Pani Antoniny Paplińskiej-Boczoń pod numerem tel. 58 347 82 70 lub na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Do pobrania:

Zarządzenie nr 1971-23 z dia 30 października 2023 r. (1.94 MB, pdf)

Załącznik Nr 3_Formularz zgłaszania uwag (124 KB, doc)

Metryczka publikacji