Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów dzielnic

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Gdańska do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w statutach dzielnic. Konsultacje odbędą się w dniach 25 stycznia – 15 lutego 2021 r. a ich celem jest zgłoszenie przez mieszkańców i mieszkanki Gdańska uwag do treści projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zmian statutów dzielnic. Podstawą prawną w tym przypadku jest Uchwała Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic.

Konsultacje przeprowadza się na terenie Miasta Gdańska. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Gdańska.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 25 stycznia 2021 r. – 15 lutego 2021 r.

Procedura zgłaszania uwag: uwagi do treści uchwalonych przez Radę Miasta Gdańska projektów zmian statutów dzielnic, można składać na piśmie do siedziby Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub wysyłać pocztą na ww. adres lub złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail konsultacje@gdansk.gda.pl, w terminie 25.01 – 15.02.2021 r.

Spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach konsultacji: Spotkanie otwarte przeprowadzone zostanie w formie wysłuchania publicznego umożliwiającego wyrażanie opinii oraz składanie propozycji opinii do projektów zmian statutów dzielnic z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Termin wysłuchania publicznego – 9 lutego 2021 r., godz. 17.00

Osoby chcące wystąpić w roli mówców mogą zgłosić się:

1) w okresie od 25 stycznia do 1 lutego 2021 r. w jeden z następujących sposobów: a) mailowo – wysyłając zgłoszenie na adres konsultacje@gdansk.gda.pl wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny;

  1. b) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 58 323 65 46 wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny

Opracowanie i publikacja wyników konsultacji: Powołany Zarządzeniem Prezydenta Zespół ds. konsultacji, w którego skład wchodzą Radni Miasta Gdańska, Radni Dzielnic oraz Przedstawiciele Prezydenta opracowuje wyniki konsultacji w postaci zbiorczego zestawienia uwag z podziałem na dzielnice i przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska. Prezydent Miasta Gdańska przedstawia wyniki konsultacji Radzie Miasta Gdańska  na najbliższym posiedzeniu, po opublikowaniu wyników konsultacji. Wyniki konsultacji publikowane są:

  1. na stronie internetowej o adresie: www.gdansk.pl/dzielnice,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Materiały do pobrania:

  1. Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XXX/785/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Gdańska konsultacji w sprawie zmian statutów dzielnic, w której zamieszczono projekt zmian:

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=5560

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie powołania zespołu ds. konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów

https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545582/Zarz%C4%85dzenie-51_21

Zmiana zarządzenia z dnia 15 lutego (106.77 KB)

3. Formularz zgłaszania uwag 

Formularz uwag w formacie Word (123 KB)

Formularz uwag w formacie pdf (145.27 KB)

Metryczka publikacji