Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - 2001

1. Tekst Studium (2.63 MB)

2. Aneksy (11.26 MB)

3. Rysunki stanowiące:

4. Rysunki promocyjne:

5. Szkice poglądowe:

Metryczka publikacji