BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

27 - Klukowo Rębiechowo

Plany zagospodarowania przestrzennego - Klukowo Rębiechowo

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
RejonPodstawa prawnaPublikacjaMapa
Format
SWF
Format
ZIP
2701MPZP rejonU ul. Azymutalnej, Radiowiej i SpadachroniarzyUchwała RMG
Nr XVI/488/2003
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 162, poz. 3357
dn. 2003.12.16
otwórz2,58 MB
2702MPZP rejonu ulic Radiowej i Astronautów oraz projektowanego ich połączenia- uchylony -
(uchylony przez ponowne przystąpienie do planu 2710)
--
2703MPZP lotniska - część północna w Klukowie RębiechowieUchwała RMG
Nr XVII/517/2003
dn. 11.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 161, poz. 3319
dn. 2003.12.15
otwórz1,98 MB
2704MPZP rejonU ul. Szybowcowej w Klukowie Rębiechowie w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr III/35/2002
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 755
dn. 2003.04.09
otwórz0,51 MB
2705MPZP fragmentu ulicy Słowackiego w Klukowie Rębiechowie w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr VI/122/2003
dn. 27.02.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 75, poz. 1213
dn. 2003.06.06
otwórz0,73 MB
2706MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulicy tzw. Nowej SpadochroniarzyUchwała RMG
Nr XIX/564/2004
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 498
dn. 2004.02.27
otwórz3,95 MB
2707MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon między ul. Radarową i DedalaUchwała RMG
Nr XIII/421/2003
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2487
dn. 2003.11.12
otwórz0,35 MB
2708MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic Radiowej i TelewizyjnejUchwała RMG
Nr XLII/968/2013
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3709
dn. 2013.10.31
otwórz6,16 MB
2709MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic Słowackiego i RadiowejUchwała RMG
Nr XXXV/1054/2005
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 1002
dn. 2005.06.01
otwórz8,83 MB
2710MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon Potoku Zajączkowskiego w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr LI/1436/2010
dn. 26.08.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 127, poz. 2430
dn. 2010.10.18
otwórz 1
otwórz 2
9,68 MB
2711MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic Słowackiego i Spadochroniarzy w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXIV/683/2008
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2511
dn. 2008.09.05
otwórz1,34 MB
2712MPZP Klukowo - rejon ulicy Azymutalnej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XLII/967/2013
dn. 26.09.2013
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3678
dn. 2013.10.29
otwórz5,01 MB
2713MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon na północ od ulicy "Nowej Słowackiego" w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXX/837/2008
dn. 27.11.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 1031
dn. 2009.04.17
otwórz1,04 MB
2714MPZP Klukowo Rębiechowo - na północ od ul. Telewizyjnej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXXIX/1108/2009
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2520
dn. 2009.10.01
otwórz4,79 MB
2715MPZP Klukowo - rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr X/226/2015
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2058
dn. 2015.07.01
otwórz2,92 MB
2716MPZP Firoga - w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr LV/1230/2014
dn. 26.06.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2664
dn. 2014.08.04
otwórz4,23 MB
2717MPZP Klukowo Rębiechowo - rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr X/225/2015
dn. 28.05.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 2128
dn. 2015.07.10
otwórz2,00 MB
2718MPZP PKM - odcinek Klukowo w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr LVIII/1410/14
dn. 30.10.2014
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4302
dn. 2014.12.08
otwórz5,30 MB
2719MPZP Klukowo - rejon ulicy Radarowej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXXI/853/16
dn. 24.11.2016
Dz. U. Woj. Pom. poz. 4605
dn. 2016.12.22
otwórz5,93 MB
2720MPZP Klukowo - rejon ulicy Azymutalnej II w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XLVII/1397/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 786
dn. 2018.03.06
otwórz5,2 MB
2721MPZP Firoga - rejon tzw. Doliny Krzemowej w mieście Gdańsku- w toku sporządzania ---


metryczka publikacji