Biuro Rady Miasta Gdańska

Dyrektor: Wioletta Krewniak

Wioletta Krewniak


Sekretariat Biura Rady Miasta Gdańska:

Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, pokój nr 105
80-853 Gdańsk
tel.  (+ 48 58) 323 70 05
fax: (+ 48 58) 305 34 52
e-mail: brmg@gdansk.gda.pl

Sekretariat Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska:

Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1, pokój nr 207
80-853 Gdańsk
Agnieszka Kaźmierczak
tel.  (+ 48 58) 323 70 39
fax: (+ 48 58) 323 70 40
e-mail: agnieszka.kazmierczak@gdansk.gda.pl 


Do zadań Biura Rady Miasta Gdańska należy:

 1. obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, Komisji Rady i radnych,
 2. prowadzenie:
  • rejestru i zbioru aktów prawnych Rady,
  • rejestrów wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 3. przekazywanie Prezydentowi do realizacji aktów prawnych Rady, wniosków i opinii Komisji Rady oraz interpelacji i zapytań radnych,
 4. zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu mandatu,
 5. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem przez Radę Honorowego Obywatelstwa Miasta oraz medali osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta,
 6. obsługa finansowa Rady,
 7. przygotowywanie wyborów i odwołań ławników sądów powszechnych,
 8. współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendów,
 9. śledzenie programów rządowych oraz procesów legislacyjnych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wykonywanymi zadaniami oraz podejmowanie wynikających z nich działań dostosowawczych.
Metryczka publikacji