BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

26 - Złota Karczma

Plany zagospodarowania przestrzennego - Matarnia-Złota Karczma

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
RejonPodstawa prawnaPublikacjaMapa
Format
SWF
Format
ZIP
2601MPZP południowo-wschodniego rejonu ulicy Budowlanych obejmujący działkę nr ew. 241 w Matarni w mieście Gdańsku- uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 2611)
--
2602MPZP fragmentu zachodniej części węzła „Matarnia” oraz fragmentu ulicy SłowackiegoUchwała RMG
Nr X/252/2003
dn. 26.06.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 112, poz. 2003
dn. 2003.09.24
otwórz0,65 MB
2603MPZP Matarnia Złota Karczma - rejon przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku- uchylony ---
2604MPZP Matarnia - rejon ulicy ElewówUchwała RMG
Nr XIX/563/2004
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 41, poz. 818
dn. 2004.04.07
otwórz0,76 MB
2605MPZP Matarna - rejon ulicy AgrarnejUchwała RMG
Nr XXII/625/2004
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 1118
dn. 2004.05.14
otwórz0,32 MB
2606MPZP na zachód od ul. Złota KarczmaUchwała RMG
Nr XII/317/2003
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2379
dn. 2003.11.03
otwórz0,99 MB
2607MPZP Matarnia Złota Karczma - na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr V/39/2006
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 749
dn. 2007.02.26
otwórz2,19 MB
2608MPZP Matarnia - przy lotnisku w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XXXI/636/2012
dn. 25.10.2012
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3877
dn. 2012.11.30
otwórz11,3 MB
2609MPZP Matarnia - rejon między ulicą Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr LV/1871/2006
dn. 28.09.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 29, poz. 429
dn. 2007.02.06
otwórz5,31 MB
2610MPZP PKM - odcinek Matarnia w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr IX/189/15
dn. 30.04.2015
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1783
dn. 2015.06.03
otwórz 1
otwórz 2
4,30 MB
2,85 MB
2611MPZP Matarnia - między ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XLII/1159/17
dn. 31.08.2017
Dz. U. Woj. Pom. poz. 3449
dn. 2017.10.06
otwórz8,50 MB
2612MPZP Matarnia - rejon ulicy Jesiennej w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr XLVII/1398/18
dn. 25.01.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 862
dn. 2018.03.12
otwórz4,1 MB
2613MPZP Matarnia - rejon Elewów II w mieście GdańskuUchwała RMG
Nr L/1478/18
dn. 29.03.2018
Dz. U. Woj. Pom. poz. 1612
dn. 2018.04.23
otwórz2,2 MB
metryczka publikacji